Universitatea din Oradea

 

Școala Doctorală de Geografie își propune ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

  • formare academică, la cel înalt nivel de performanţă, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forță de muncă specializată a societății;

  • promovarea excelenței în procesele de cercetare științifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesității de progres al acesteia.

      Obiectivul strategic al SD de Geografie constă în îmbunătățirea calității studiilor doctorale pe care le gestionează, prin consolidarea domeniilor de doctorat existente dar și prin sprijinirea și promovarea a noi domenii de doctorat în cadrul acesteia.

            Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective specifice:

  • optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;

  • asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii activităților desfășurate în cadrul SD de Geografie;

  • stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;

  • dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;

  • internaționalizare și creșterea vizibilității SD de Geografie la nivel național și internațional;

  • optimizarea activităților structurilor instituționale care deservesc SD,

  • asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant.

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Geografie

×

Meniu


TOP