Universitatea din Oradea

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

DOMENIUL DE DOCTORAT AGRONOMIE

Tematica de concurs

 

 1. Ameliorarea culturilor
  1. Comportarea soiurilor de grâu în condițiile din nord-vestul României
  2. Comportarea hibrizilor de porumb în condițiile din nord-vestul României
  3. Comportarea hibrizilor de floarea soarelui în condițiile din nord-vestul României
  4. Comportarea soiurilor de leguminoase pentru boabe în condițiile din nord-vestul României
 2. Agrochimie
  1. Influența îngrășămintelor cu NP asupra solului și plantei în experiențe de lungă durată
  2. Influența îngrășămintelor cu NPK asupra solului și plantei în experiențe de lungă durată
  3. Influența amendamentelor și diferitelor doze de îngrășăminte chimice asupra solului și plantei
  4. Influența diferitelor doze de gunoi de grajd și îngrășămintelor chimice asupra solului și plantei
  5. Cercetări privind posibilitățile de folosire a îngrășămintelor verzi în condițiile din nord-vestul României
 3. Agrotehnică
  1. Influența asolamentului asupra solului și plantei în experiențe de lungă durată
  2. Metode de ameliorare a solurilor compactate și/sau acidifiate secundar
  3. Metode moderne de lucrare a solului
 4. Irigarea culturilor
  1. Studiul relațiilor din sistemul sol-apă-plantă-atmosferă în vederea fundamentării folosirii irigațiilor în nord-vestul României
  2. Cercetări pentru îmbunătățirea prognozei irigației la culturile de câmp
  3. Cercetări pentru îmbunătățirea prognozei irigației la culturile furajere
  4. Cercetări pentru îmbunătățirea prognozei irigației la cultura de viță de vie
  5. Cercetări pentru îmbunătățirea prognozei irigației la culturile de legume cultivate în câmp
  6. Cercetări pentru îmbunătățirea prognozei irigației la culturile de legume cultivate în spații protejate
  7. Studiul subasigurării cu apă la culturile de câmp și furajere
  8. Modificările însușirilor fizice, chimice și biologice ale solului din experiența de lungă durată cu irigații de la Orad
  9. Studiul folosirii apelor uzate în agricultură
 5. Îmbunătățiri funciare
  1. Cercetări privind evoluția cadastrelor agricole din punct de vedere tehnic și influența asupra evaluării cantitative și calitative a fondului funciar.
  2. Cercetări privind comportarea în exploatare a lucrărilor pentru eliminarea excesului de umiditate și influența lor asupra apelor de suprafață și freatice și respectiv asupra evoluției solurilor.
  3. Cercetări privind reducerea efectelor modificărilor climatice globale asupra producțiilor agricole în zonele subumede amenajate cu lucrări de desecare-drenaj.
 6. Protecția sau refacerea solurilor
  1. Metode și tehnici pentru protecția solurilor împotriva efectelor negative ale apei
  2. Metode și tehnici de protecție a solului împotriva eroziunii eoliene
  3. Metode de refacere a landșaftului în zonele poluate cu petrol
  4. Evoluția parametrilor de fertilitate ai solurilor în experiențe de lungă durată cu lucrări de desecare-drenaj de la Buntești, Cefa, Avram Iancu

 

Bibliografie

 

 1. Bandici G E., Borza I., Ardelean I. –Ecoagricultura, Editura Universităţii Oradea, 2007
 2. Bandici G – Fiziologie şi elemete de ecofiziologie vegetală,2012
 3. Borza I. – Valorificarea apei de către cultura porumbului din Câmpia Crişurilor. Editura Universităţii Oradea, 2007
 4. Borza I.M., Stanciu A.Ș. – Fitotehnie, Editura Universității din Oradea, 2010
 5. Brejea R. Monitorizarea şi reconstrucţia ecologică a terenurilor la carierele de bauxit Editura Politehnica Timişoara 2008.
 6. Brejea R. Tehnologii de protecţie sau refacere a solurilor. Editura Universităţii din Oradea, 2009
 7. Brejea R., Domuţa C., Refacerea şi protecţia terenurilor din carierele de bauxită din Munţii Pădurea Craiului. Editura Universităţii din Oradea, 2009
 8. Brejea R. - Știința solului,  Editura Universității din Oradea, 2010
 9. Brejea R., Domuța C. – Practicum de pedologie. Editura Universității din Oradea, 2011
 10. Brejea R . Practicum de tehnologii de protecţie a solurilor. Editura Universităţii din Oradea, 2011
 11. Brejea R., Landsaftul fostelor cariere de bauxita din Muntii Padurea Craiului. Editura Universitatii din Oradea
 12. Brejea R. Tehnologii de protectia solurilor. Editura Universitatii din Oradea, 2014
 13. Budoi G, Penescu A. – Agrotehnică Ed. CERES, Bucureşti, 1996
 14. Canarache A. – Fizica solurilor agricole, Editura CERES, Bucureşti, 1990
 15. Domuţa C. – Oportunitatea irigaţiilor în Câmpia Crişurilor, Editura Universităţii din Oradea, 2003
 16. Domuţa C. și colab.– Agricultura durabilă pe terenurile erodate din Bihor. Editura Universităţii din Oradea, 2003
 17. Domuţa C. – Irigarea culturilor, Editura Universităţii din Oradea, 2005
 18. Domuţa C. – Agrotehnica terenurilor în pantă din nord-vestul României, Editura Universităţii din Oradea, 2005
 19. Domuţa C. – Agrotehnica diferenţiată, Editura Universităţii din Oradea, 2006
 20. Domuța C. – Tehnică experimentală, Editura Universității din Oradea, 2006
 21. Domuţa C. coord. – Asolamentele în Câmpia Crişurilor, Editura Universităţii din Oradea. 2007
 22. Domuţa C. coor – Asolamentele în sistemele de agricultură, Editura Universităţii din Oradea. 2008
 23. Domuţa C. – Irigarea culturilor, Editura Universităţii din Oradea,
 24. Domuţa C. coor – Irigaţiile în Câmpia Crişurilor 1967-2008, Editura Universităţii din Oradea. 2009
 25. Domuţa C., Brejea R. – Monitoringul mediului, Editura Universităţii din Oradea, 2010
 26. Domuţa C. coor – Calitatea grâului în Câmpia Crişurilor, Editura Universităţii din Oradea 2011
 27. Domuţa C. coor – Eroziunea terenurilor în pantă din Bihor, Editura Universităţiii din Oradea, 2011
 28. Domuţa C.,  Brejea R. – Eroziunea terenurilor în panta din Nord-Vestul României. Editura Universităţii din Oradea, 2011
 29. Domuţa C., Şandor coord. – Relaţii în sistemul sol-apă –atmosferă în Câmpia Crişurilor, Ed. Universităţii din Oradea 2011
 30. Domuţa C. – Agrotehnica, Editura Universităţii din Oradea, 2012
 31. Domuta C. coord., – 50 de ani de cercetări agricole în Oradea, vol I+II, 2012
 32. Domuţa C, și col – Irigarea culturilor în Câmpia Crişurilor Editura Universităţii din Oradea, 2012
 33. Domuţa C. –  Agrotehnică – lucrări practice, Editura Universităţii din Oradea, 2013
 34. Domuța C. (coord.), – Monitoringul mediului. Editura Universității din Oradea, 2013
 35. Domuţa C., Domuţa Cr. (coord) Cercetări privind irigaţiile în Câmpia Crişurilor (1967-2014) Editura Universităţii din Oradea, 2014
 36. Domuța Cr, Domuța C. – Irigarea culturilor, Editura Primus Oradea, 2016
 37. Guş P., şi col – Agrotehnica. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1998
 38. Muntean L.S. și col – Fitotehnie. Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014
 39. Păcurar I. - Pedologie generală şi bonitarea terenurilor agricole, Editura AcademicPres, Cluj- Napoca, 2000
 40. Păcurar I. și colab.- Managementul durabil si ameliorarea terenurilor degradate din zona colinara a Transilvaniei, E Risoprint 2008
 41. Rusu T. – Agrotehnică. Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2005
 42. Rusu T. și colab – Fizica, hidrofizica, chimia şi respiraţia solului – Metode de cercetare. Editura Risoprint Cluj-Napoca, Colecţia Agraria, 2007
 43. Rusu T, Guş (coordonatori), Compactarea solurilor – procese şi consecinţe. Editura Risoprint Cluj-Napoca, Colecţia Agraria, 2007
 44. Rusu T., David Weindorf, Moraru , H. Cacovean, V. Turcu – Metode de cercetare ale solului si plantei. Editura Risoprint Cluj-Napoca, , 2009
 45. Rusu T, Moraru P., Cacovean H. – Dezvoltare rurală. Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2011
 46. Sabău N.C., – Impactul lucrărilor hidroameliorative asupra solurilor din Perimetrul Valea Ier, Editura Universităţii din Oradea, 1997
 47. Sabău N.C., Domuţa C., Berchez O., Geneza, degradarea şi poluarea solului. Partea I, Editura Universităţii din Oradea, pp 15 – 182, pg. 220, 1999
 48. Sabău N.C., Domuţa C., Berchez O., Geneza , degradarea şi poluarea solului. Partea II, Editura Universităţii din Oradea, 2002
 49. Sabău N.C. - Poluarea Mediului Pedosferic, Editura Universităţii din Oradea, 2008;
 50. Sabău N.C. – Îmbunătăţiri Funciare – IF, Editura Universităţii din Oradea, 2009
 51. Sabău N.C. – Măsurători Terestre, Editura Universităţii din Oradea,  2010

 

Procedura de examen

 

Modul de desfasurare a colocviului de admitere: 

 • sub forma de interviu
 • examinarea:
  • analiza dosarului candidatului;
  • activitatea stiintifica anterioara a doctorandului
  • cunoasterea domeniului tehnic (discutii);
  • tema pe care o va dezvolta la doctorat;
  • experienta candidatului pe domeniul temei la data colocviului de admitere, lucrari publicate, lucrari de cercetare efectuate, lucrari de inginerie efectuate anterior, etc;
  • evaluarea sanselor de reusita ale candidatului in desfasurarea cercetarii viitoare;

 Evaluarea se face  pe o scară de la 1 la 10 a rezultatelor interviului. Ierarhizarea este realizată în funcţie de nota obţinută la colocviu.

Locurile bugetate se vor acorda primilor candidaţi, în condiţiile impuse de lege şi de regulamentul IOSUD.

 

 Criterii de departajare

 

 1. Numărul de lucrări ştiinţifice publicate Ns;
 2. Numărul de lucrări de cercetare efectuate Nc;
 3. Numărul de lucrări efectuate anterior (proiecte în cadrul locului de muncă sau în timpul anilor de studiu) Np.

 Punctaj de departajare (Pd) : Pd = 0.5*Ns + 0.25*Nc + 0.25*Np

×

Meniu


TOP