Universitatea din Oradea

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE ECONOMICE, mandatul 2022-2027

Director Școală Doctorală

Prof.univ.dr. habil. Olimpia Ban

Date de Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Consultații: Marti, 14,00-16,00 sala F301, corpul F

Membri, Conducători de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Bădulescu Alina 

Prof.univ.dr.habil. Sabău-Popa Diana 

Conf.univ.dr.habil. Simuț Ramona 

Membri externi:

Prof.univ.dr.habil. Sîrghi Nicoleta 

Ec. Mihaiu Ioan 

Membri, studenți doctoranzi:

CALENDAR, Aprilie 2022, privind alegerile reprezentanților studenților în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice-IOSUD Universitatea din Oradea

 Candidaturi:

Bonchiș Oana Carmen

Grigor (Demian) Ionela Claudia

Moldovan Bogdan Cosmin

REZULTATUL alegerilor pentru funcția de membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice_Aprilie 2022 

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL  ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE ECONOMICE  DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - MARTIE 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

Proces Verbal_alegeri membru, conducator de doctorat, in Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice și  Director de Școală Doctorală

Proces Verbal_Turul 1_alegeri membru, student doctorand, in Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice 

Proces Verbal_Turul 2_alegeri membru, student doctorand, in Consiliul Școlii Doctorale de Științe Economice

Hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice_validare rezultate alegeri 

Hotărâre CSUD_Validare componenta Consiliului Școlii Doctorale

Dosare de cadidatură pentru:

Director de Școală Doctorală - Prof.univ.dr.habil. Olimpia-Iuliana BAN

Membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU

Prof.univ.dr.habil. Olimpia-Iuliana BAN

Prof.univ.dr.habil. Claudia-Diana SABĂU-POPA

Conf.univ.dr.habil. Ramona-Marinela SIMUȚ

Membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale

Ionela-Claudia DEMIAN

Eva-Monica FAUR

Ioana FEICA-PRODAN

Bogdan-Cosmin MOLDOVAN

Membru extern în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Nicoleta SÎRGHI

Ioan MIHAIU

 

 

Potrivit Codului Studiilor Universitare de Doctorat, principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale sunt:

a) elaborarea Regulamentului şcolii doctorale;

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;

c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;

d) decizii privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;

e) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;

f) alte atribuţii specifice, potrivit Legii educației naționale, reglementărilor naționale și interne.

Mandatul Consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.

 

Director Școală Doctorală

Prof.univ.dr. habil. Olimpia Ban

Contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Consultații: 14,00-16,00 joi, sala F301, corpul F

 

Membrii Consiliului Școlii Doctorale - Proces verbal, alegeri membru student, mai 2021

Prof.univ.dr. habil. Olimpia Ban

Prof.univ.dr.habil. Alina Bădulescu

Prof.univ.dr. Mihai Berinde

Prof.univ.dr.habil. Nicoleta Sîrghi – Universitatea de Vest din Timișoara

Student doctorand. Prodan Ioana

Student doctorand. Bărnuț Cătălin

 

 

 

 

×

Meniu


TOP