Universitatea din Oradea

ORGANIZAREA ALEGERILOR  DIRECTORULUI  ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE BIOMEDICALE DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - OCTOMBRIE 2022

CALENDAR

BIROU ELECTORAL AL CSUD

LISTĂ ELECTORI

DOSARE DE CANDIDATURĂ:

Prof.univ.dr.habil. BRISC Ciprian Marcel Ioan - Declarație candidatură - CV - Program managerial

 Validare Director Școala Doctorală de Științe Biomedicale - HS nr. 37 din 27.10.2022

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE BIOMEDICALE, mandatul 2022-2027

Director: Prof.univ.dr.habil. Brisc Ciprian Marcel Ioan 

Membri, Conducători de doctorat:

Prof.univ.dr. Maghiar Marius Adrian 

Prof.univ.dr.habil. Bungău Simona Gabriela 

Prof.univ.dr.habil. Pop Ovidiu Laurean 

Prof.univ.dr.habil. Cavalu Daniela Simona

Membri externi:

Prof.univ.dr. Azamfirei Leonard 

Prof.univ.dr. Streinu-Cercel Adrian 

Membri, studenți doctoranzi:

Badea Paula Bianca

Popa (Pașcalău) Georgiana Maria

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL  ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE BIOMEDICALE DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - MARTIE 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

Proces Verbal _Consiliul Facultății de Medicină și Farmacie_Validare alegeri membri Consiliul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale

Hotărâre Consiliul Facultății de Medicină și Farmacie privind numirea Directorului Școlii Doctorale de Științe Biomedicale

Hotărâre CSUD_Validare componenta Consiliului Școlii Doctorale

Dosare de cadidatură pentru:

Director de Școală Doctorală - Prof.univ.dr. Amorin_Remus POPA

Membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Marius Adrian MAGHIAR

- Prof.univ.dr.habil. Simona-Gabriela BUNGĂU

- Prof.univ.dr.habil. Daniela-Simona CAVALU

- Prof.univ.dr.habil. Liviu LAZĂR

Prof.univ.dr.habil. Ovidiu-Laurean POP

Prof.univ.dr.habil. Diana CUPȘA

Membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale

Paula Bianca BADEA

Georgiana-Maria POPA (PAȘCALĂU)

Membru extern în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Adrian STREINU-CERCEL

Prof.univ.dr. Leonard AZAMFIREI

PROF. UNIV. DR. AMORIN – REMUS POPA Președinte
PROF. UNIV. DR. HABIL. FLORIAN BODOG Membru
PROF. UNIV. DR. TEODOR TRAIAN MAGHIAR Membru
PROF. UNIV. DR. LIVIU LAZAR Membru
PROF. UNIV. DR. MARIUS ADRIAN MAGHIAR Membru
PROF. UNIV. DR. MIRCEA IOACHIM POPESCU Membru
DRD. MARCEL STOITA Student
DRD. MIHNEA NICHITA Student
CONF. UNIV. DR. LADISLAU RITLI Personalitate Științifică
ACADEMICIAN PROF. UNIV. DR. NICOLAE HANCU Personalitate Științifică
PROF. UNIV. DR. DAFIN MURESAN Personalitate Științifică
×

Meniu


TOP