Universitatea din Oradea

 CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE SOCIOLOGIE, mandatul 2022-2027

Director: Prof.univ.dr.habil. Hatos Adrian 

Membru, Conducător de doctorat: Prof.univ.dr.habil. Bălțătescu Sergiu

Membru extern: Conf.univ.dr. Nadolu Bogdan 

Membru, student doctorand: Dobai Denisa

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL  ȘCOLII DOCTORALE DE  SOCIOLOGIE DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - MARTIE 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

Metodologie de Alegeri Student Doctorand Reprezentant Școala Doctorală de Sociologie, Februarie-Martie 2022

Proces Verbal_alegeri Director si membri, conducatori de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale de Sociologie

Proces Verbal_alegeri  membri, studenți doctoranzi, în Consiliul Școlii Doctorale de Sociologie

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie

Avizul Consiliului Facultății de Științe Socio-Umane privind alegerea Directorului și a membrilor Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie

Hotărâre CSUD_Validare componenta Consiliului Școlii Doctorale

Dosare de cadidatură pentru:

Director de Școală Doctorală - Prof.univ.dr.habil. Adrian HATOS

Membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale - Prof.univ.dr.habil. Sergiu BĂLȚĂTESCU

Membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale - Denisa-Ioana DOBAI

Membru extern în Consiliul Școlii Doctorale - Conf.univ.dr. Bogdan NADOLU

 

 Componența Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie: 

Prof. univ. dr. habil. Adrian Hatos, Directorul Școlii Doctorale de Sociologie

Prof. univ. dr. Floare Chipea, membru

Drd. Gyarmati Beata Fatime, membru

Jurist Dacian Palladi, membru

×

Meniu


TOP