Universitatea din Oradea

HS Schimbare denumire

Misiunea Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte, cu domeniile de doctorat Filologie și Teologie, este aceea de a coordona programul de pregătire universitară avansată al doctoranzilor și programul lor individual de cercetare științifică.

 Consiliul Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte este alcătuit din 4 membri și are următoarele atribuții:

 1. Stabilirea strategiei de organizare a activității în cadrul Școlii Doctorale;
 2. Elaborarea regulamentului de organizare si desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul Școlii Doctorale;
 3. Luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru SD unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
 4. Fundamentarea deciziilor de înmatriculare şi exmatriculare a studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
 5. Decizii privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale, după caz;
 6. Asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
 7. Avizează comisiile: de admitere, susținere a proiectului de cercetare, susținere a rapoartelor doctorale, respectiv comisia de îndrumare și comisia de susținere publică a tezei de doctorat
 8. Avizează sub aspectul îndeplinirii cerințelor academice, programele de pregătire individuale ale studenților-doctoranzi, precum și cererile studenților-doctoranzi de susținere a proiectului de cercetare, de susținere a rapoartelor de cercetare, de întrerupere/prelungire/perioadă de grație a studiilor, de schimbare a titlului /conducătorului de doctorat, de susținere a tezei de doctorat în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, de susținere publică a tezei, alte cereri;
 9. Aprobă echivalarea activităţilor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate la propunerea conducătorului de doctorat;

 Obiective:

Obiectivul strategic al Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte constă în îmbunătățirea calității studiilor doctorale din domeniile Filologie și Teologie.

Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective:

 1. Optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;
 2. Stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;
 3. Dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;
 4. Internaționalizare și creșterea vizibilității activităților de cercetare, realizate de conducătorii de doctorat și de studenții doctoranzi;
 5. Optimizarea activităților structurilor instituționale;
 6. Asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant.

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte

×

Meniu


TOP