Universitatea din Oradea

Potrivit reglementărilor naționale şi interne, desfășurarea studiilor universitare de doctorat la IOSUD-Universitatea din Oradea, presupune parcurgerea celor două etape specifice respectiv, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PUA), în primul semestru și programul de cercetare științifică, până la finele anului III.

Programul de pregătire universitară avansată cuprinde discipline de metodologie a cercetării științifice şi de etică și integritate academică, dar şi discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică în domeniul de doctorat evaluat. În urma frecventării activităţilor alese din Oferta de discipline, înscrise în Programul de pregătire și rezultate, studenții doctoranzii sunt obligaţi să obţină un număr de 30 de credite. Disciplinele din cadrul PUA se desfăşoară pe durata a trei luni. Detalierea activităţilor (curs, seminar, număr de credite, etc.) sunt prevăzute în Fişele disciplinelor, precizându-se obiectivele disciplinelor, conţinutul tematic de bază, sistemul de evaluare a studenţilor doctoranzi şi bibliografia minimală. 

Program de pregătire și rezultate - formularVarianta word

×

Meniu


TOP