Universitatea din Oradea

 

DESCRIERE GENERALĂ

Facultatea de Litere, Școala Doctorală de Științe Umaniste de Arte din cadrul Universităţii din Oradea, prin Departamentul de Muzică din cadrul Facultății de Arte organizează studii de doctorat din anul 2023. Studiile universitare de doctorat se desfăşoară  în conformitate cu prevederile  Legii învățământului superior nr. 199/2023. În prezent, durata studiilor doctorale este de 4 ani. Activitatea se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ cuprinzând discipline obligatorii şi opţionale şi activităţi de cercetare şi elaborare a unor lucrări ştiinţifice. Sistemul european de credite transferabile asigură doctorandului mobilitate internă şi externă, precum şi participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, în cadrul cărora poate obţine şi bursă.

Şcoala doctorală de Științe Umaniste și Arte organizează studii de doctorat în domeniul fundamental Muzică având două tipuri programe de doctorat:

  • Doctorat științific (pentru teoreticieni)
  • Doctorat profesional (pentru interpreți, compozitori, regizori).

Studiile universitare de doctorat promovează interdisciplinaritatea, co-tutela internă şi internaţională. Programele de studii asigură dobândirea de cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi a unor abilităţi cognitive specifice. Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea achiziţiilor de vârf din domeniul de doctorat. Competenţele generale au în vedere: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diferite şi specifice, construcţii teoretice, construcţii discursive de tip academic; asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate. Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă, analiza critică şi interpretativă. În afara cunoştinţelor teoretice şi a unor disponibilităţi investigative proprii cercetătorului, doctorandul trebuie să stăpânească metodele cele mai noi şi procedeele practice, generale de cercetare şi redactare specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice.

×

Meniu


TOP