Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat Istorie a fost înființat începând cu anul 2000 (OMEN nr. 4212/20.07.2000. Școala Doctorală (SD) de ISTORIE funcționează sub această denumire începând cu anul universitar 2011-2012 (HS nr. 170 din 12.09.2011), organizând școlarizare la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Umaniste și Arte, ramura de știință Istorie, domeniul de doctorat Istorie.

Școala Doctorală de Istorie își propune ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

  • formare academică, la cel mai înalt nivel de performanţă, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forţă de muncă specializată a societăţii;
  • promovarea excelenței în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesităţii de progres al acesteia. 

Obiectivul strategic al SD de Istorie constă în îmbunătățirea calității studiilor doctorale pe care le gestionează, prin consolidarea domeniului de doctorat, dar și prin sprijinirea și promovarea a noi domenii de doctorat în cadrul acesteia.

Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective specifice:

  • optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;
  • stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;
  • dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;
  • internaționalizare și creșterea vizibilității SD de Istorie la nivel național și internațional;
  • asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant.

 Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Istorie

×

Meniu


TOP