Universitatea din Oradea

Nr. Anul Luna Conferinţa/Simpozion
1. 2018 mai Conferinţa internațională „Relaţiile româno-poloneze reflectate în documentele de arhivă”, Oradea, 10 mai 2018
2. 2018 iunie Conferința Internațională ”Borders, Boundaries, Territories: creating and reshaping collective identities” a Școlii Doctorale în Istorie din cadrul Universității din București, București, 8-9 iunie 2018
3. 2018 septembrie Conferinţa internaţională Social and ethical dimensions of changes, 5th edition, University of Rzeszów, Poland, 17 septembrie 2018
4. 2018 Octombrie Simpozionul teologic internațional Credință - Unitate - Națiune, Deva, 19-20 octombrie 2018
5. 2018 octombrie The End of an Era: World War One and the Birth of a New World Order 1948-1918-2018 A Nation Affirmed /Sfârșitul unei lumi. Primul Război Mondial și geneza unei noi ordini 1948-1918-2018 Afirmarea une naţiuni, Cluj-Napoca 18-20 October 2018
6. 2018 octombrie Conferința internațională „...spargerea lumii”. Declaraţia de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918, 9-11 octombrie 2018
7. 2018 octombrie Conferinţa internaţională, Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. xviii-2018), Oradea, 5-7 octombrie 2018
8. 2018 noiembrie Simpozion internaţional al Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, Ungaria, 10-11 noiembrie 2018
9. 2018 octombrie International Conference The End of an Era:World War One and the Birth of a New World Order 1848-1918-2018, Cluj-Napoca,18-20 October 2018
10. 2018 noiembrie Conferinţa internaţională Teme şi metode de cercetare în istorie şi filologie, Oradea, 14-16 noiembrie 2018
11. 2018 noiembrie Conferinţa internaţională Contribuţia românilor din Ungaria la Marea Unire şi Rolul Armatei române în eliberarea Budapestei de trupele bolşevice, Gyula, Ungaria, 16-18 noiembrie 2018
12. 2018 noiembrie Conferinţa internaţională Latinitate, romanitate, românitate, Chişinău, Republica Moldova, 22-24 noiembrie 2018
13. 2018 noiembrie Conferinţa internaţională România, Slovacia, Cehia la 50 de ani de la invazia trupelor Pactului de la Varşovia, Universitatea Oradea, 16-17 noiembrie 2018
14. 2019 februarie International Conference of the Hungarian Academy of Sciences, Institute for Minority Studies and ELTE Eötvös Loránd University, Department of Assyriology and Hebrew Studies: “Unhealed Breach” Or A Good Divorce? - The Hungarian Jewish Congress (1868-69) and the “Schism” in Historical Perspective, Budapest, 5 and 6 February 2019
16. 2019 aprilie Colocviul international Venezia e l Europa Oreintale, Venezia, 12-13 aprilie 2019
17. 2019 mai Conferința internațională Cultură scrisă și civilzație modernă în Transilvania (sec. XIII-XIX), Cluj-Napoca, 22-23 mai 2019
18. 2019 mai Conferinţa internaţională Social and ethical dimensions of changes, 6th edition, University of Rzeszów, Poland, 24 May 2019
19. 2019 mai Conferința internațională România după Marea Unire, Cluj-Napoca, 22-24 mai 2019
20. 2019 iunie Conferința internațională Contribuția armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920), Iași, 20-22 iunie 2019
21. 2019 mai Conferinţa internaţională Social and ethical dimensions of changes, 6th edition, University of Rzeszów, Poland, 24 May 2019
22. 2019 iunie Jean Monnet International Conference A Call for tolerance in the EU, Oradea, 6-8 June, 2019
23. 2019 octombrie Conferința internațională, 1990-2019 Trei decenii de jurnalism: proiecte, realizări, restanțe, Oradea, 10-11 octombrie 2019
24. 2019 noiembrie Conferința științifică internațională Latinitate, romanitate, românitate, Chișinău, 31 octombrie - 2 noiembrie 2019
25. 2019 noiembrie Convegno internazionale, XI edizione Padova, 11-12 novembre 2019
26. 2019 noiembrie Conferința internațională Economie, Istorie, Societate, Carei, 6-9 Noiembrie 2019
27. 2019 noiembrie Conferința internațională Mișcările mărfurilor și ale oamenilor, circulația socială a cunoștințelor, Satu Mare, 15-16 noiembrie 2019
28. 2019 noiembrie Conferinţa internaţională “Latinitate, romanitate, românitate”, a III-a ediţie, Chişinău, ediția a III-a, 31 octombrie-1 noiembrie 2019
29. 2019 noiembrie Conferința internațională Academia Regală de Drept din Oradea (1919) - parte a învățământului juridic românesc, Oradea, 15-16 noiembrie 2019
30. 2019 octombrie Conferința internațională 1919 în Europa între război și pace, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019
31. 2019 mai Conferinţa internaţională Social and ethical dimensions of changes, 6th edition, University of Rzeszów, Poland, 24 May 2019
32. 2019 aprilie Colocviul international Venezia e l Europa Oreintale, Venezia, 12-13 aprilie 2019
33. 2019 noiembrie Convegno internationale, XI edizione, Dal centro ai margini dell'Impero. L'idea imperial nello spazio europeo tra storia e letteratura, 11-12 noiembrie 2019, Padova
34. 2019 noiembrie Conferinţa internaţională „Raporturi identitare în spaţiul romanesc din perspectiva istorica scoli si interpretări”, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Chișinău, 31 octombrie-2 noiembrie, 2019
35. 2019 octombrie Simpozionul Internațional Universitatea Babeș-Bolyai la o sută de ani-trecut, prezent și viitor, Oradea, 10-12 octombrie 2019
36. 2019 octombrie Sesiunea Internațională de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în Istorie, Ediția a XIV-a, Oradea, 14-15 octombrie 2019
37. 2019 octombrie Sesiunea Internațională de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în Istorie, Ediția a XIV-a, Oradea, 14-15 octombrie 2019
38. 2019 iunie Simpozionul Științific Internațional Centenarul Banatului. 1919-2019, organizat de Filiala Timișoara a Academiei Române, Timișoara, 29-29 iunie 2019
39. 2019 noiembrie Simpozionul Internațional de Muzicologie „George Enescuˮ, București, 2019
40. 2019 5-7 November, 2019, Oradea, România
41. 2020 decembrie Conferinţa internaţională Social and ethical dimensions of changes, 6th edition, University of Rzeszów, Poland, 3 December 2020
42. 2020 noiembrie Sesiunea internațională de comunicări științifice a doctoranzilor în istorie - Ediția XV. Istorie/a și interdisciplinaritate/a: cercetări doctorale „la granița dintre științe”, 12-14 noiembrie 2020, Cluj-Napoca
43. 2020 octombrie Conferința internațională O UTOPIE DEVENITĂ REALITATE: ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ - DE LA PLANIFICARE LA REPRODUCERE, Chișinău, 16 octomnrie 2020
44. 2020 ianuarie Simpozionul Direcții în critica și istoria literară contemporană, București, 30-31 ianuarie 2020
45. 2020 noiembrie Conferinta internationala Latinitate, Romanitate, Românitate, Ediția a IV-a, Chișinău, 6-7 noiembrie 2020
46. 2020 decembrie Conferinta internationala SOCIAL AND ETHICAL DIMENSIONS OF CHANGES - 7th EDITION University of Rzeszów, Poland 03.12.2020
47. 2020 februarie Conferința internațională din 2-5 februarie 2020 dedicată Centenarului Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca
48. 2020 septembrie Sesiunea științifică a Muzeului de istorie din Chișinău, 24 septembrie 2020
49. 2020 februarie Conferința internațională: Istoria și scrisul istoric azi: opțiuni metodologice, paradigm, agendă, Cluj-Napoca, 3-5 februarie 2020
50. 2020 octombrie Conferința internațională O utopia devenită realitate: învățământul superior în RSS Moldovenească - de la planificare la reproducere, Chișinău, 16-17 octombrie 2020
51. 2020 octombrie Simpozion internațional, organizat sub egida Școlii Ardelene, Eclesiologia azi - sensul unei lumi în criză, 8-10 octombrie 2020, Oradea
52. 2020 noiembrie Sesiune internațională de comunicări științifice a doctoranzilor în istorie, ediția a XV-a, 12-14 noiembrie 2020, Cluj-Napoca
53. 2021 mai 11-12 mai 2021, Tîrgu Mureș
54. 2021 octombrie Sesiunea Institutului Bariț, Cluj-Napoca, 13-15 octombrie 2021
55. 2021 iunie Conferința internațională Urme istorice poloneze în Moldova, Chișinău, 3 iunie, 2021
56. 2021 octombrie Repere instituționale ale cercetării istorice românești de ieri și de azi, 11-12 octombrie 2021
57. 2021 octombrie Chișinău, 30 septembrie-3 noiembrie, 2021
58. 2021 aprilie Metodologii contemporane de cercetare și evaluare, 22 - 23 aprilie 2021
59. 2021 octombrie Intelectualitatea română între ideologie, libertate academică şi naționalism, 14-16 octombrie 2021, Chișinău, Republica Moldova
60. 2021 noiembrie Conferinţa științifică internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, Ediția a V-a, Chișinău, 5-6 noiembrie 2021
61. 2021 mai RĂZBOIUL CRIMEII, PACEA DE LA PARIS ȘI CONSECINȚELE SALE PENTRU SPAȚIUL ROMÂNESC, Chișinău, 27 mai 2021
62. 2021 septembrie CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ISTORIE ACTA HISTORICA CIVITATIS LUGOSIENSIS INTERNATIONAL HISTORY CONFERENCE , EDIȚIA I / FIRST EDITION, Lugoj, România, 17-19 septembrie 2021
63. 2021 iunie International Conference Treaties of the Paris Peace Conference (1919-1920). Second Edition, Alba Iulia, 4-5 iunie 2021
64. 2021 noiembrie Conferința internațională 100 de ani de la Conferința sovieto-română de la Varșovia (1921), Chișinău, 23 noiembrie 2021
65. 2021 octombrie Conferința internațională INTELECTUALITATEA ROMÂNĂ ÎNTRE IDEOLOGIE, LIBERTATE ACADEMICĂ ŞI NAȚIONALISM, Chișinău, 15-16 octombrie 2021
66. 2021 mai Conferința internațională ISTORICUL NICOLAE IORGA. 150 DE ANI DE LA NAȘTERE, Chișinău, 13 mai 2021
67. 2021 octombrie CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ MASS-MEDIA ÎN POSTCOMUNISM: MOȘTENIRE, EVOLUȚIE, TENDINȚE, EDIȚIA A VI-A, Oradea, 15-16 octombrie 2021
68. 2021 septembrie International Conference An Epoch Threshold? The Year 1821 in the History of South-East Europe, at Bicentennial, Iași, 23-25 septembrie 2021
69. 2021 iulie Conferința internațională „Kossuth-Bălcescu”, Szeged, 16 iulie 2021
70. 2021 noiembrie Conferinţa științifică internaţională Latinitate, Romanitate, Românitate, Ediția a V-a, Chișinău, 5-6 noiembrie 2021
71. 2021 octombrie Simpozionului Științific Internațional „Viața ecleziastică și implicații laice din spațiul pruto-nistrean în secolele XIX-XXI” (consacrat împlinirii a 185 de ani de la sfințirea Catedralei Mitropolitane și a Clopotniței din Chișinău), Chișinău, Republica Moldova, 11-12 octombrie 2021
72. 2021 septembrie Conferința Internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea - Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Padova, Universitatea Europeană „Drăgan”, Lugoj, 17-19 septembrie 2021
73. 2021 noiembrie Simpozionul Internațional „In memoriam Constantin și Hadrian Daicoviciu”, Ediția a XLVII, Caransebeș, 24-26 noiembrie 2021
74. 2021 septembrie “George Enescu” International Musicology Symposium, 20th Edition, Bucharest, Romania, 20-21.09
75. 2021 aprilie Conferința Științifică a Doctoranzilor „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, Școala Doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 22-23 aprilie 2021
76. 2021 decembrie The International Scientific Conference „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, 9th Edition 11-12 December 2021, Tîrgu Mureș
77. 2021 aprilie Conferința Științifică a doctoranzilor: „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”, Școala Doctorală Științe Umaniste, Universitatea de Stat din Moldova Chișinău, 22-23 aprilie 2021
78. 2021 mai Conferinței internaționale „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity” 8th edition, „Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureș, Târgu Mureș, 22-23 May 2021
79. 2021 decembrie The International Scientific Conference „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, 9th Edition 11-12 December 2021, Tîrgu Mureș
80. 2022 octombrie Sesiunea internațională de comunicări științifice a Muzeului Țării Crișurilor. Interferențe. Trecut, prezent, viitor. Ediția I, 150 de ani de muzeografie orădeană, Oradea 12-14 octombrie 2022
81. 2022 noiembrie Simpozionul internațional In memoriam Constantin și Hadrian Daicoviciu, Ediția XLVIII (on-line), 15-17 noiembrie 2022, Caransebeș
82. 2022 octombrie Conferința științifică internațională STUDENT, PROFESOR ȘI CERCETĂTOR ÎN ANII 80-90: DRUMUL SPRE REGĂSIRE ȘI LIBERTATE, Chișinău, 7 octombrie 2022 (keynote speaker)
83. 2022 mai Conferința internațională Actors, Mechanisms and Levels of Influence in the EU Decision-Making, Oradea, 26-28 mai 2022
84. 2022 mai 9th edition The International scientific conference Globalization, Intercultural Dialogue and national identity, Tîrgu Mureș, 21-22 mai 2022
85. 2022 noiembrie Conferința internațională Central European Congress of Economic History. Modernization Processes in Younger Europe, University of Rzeszow 28-29.11.2022
86. 2022 noiembrie Latinitate, Romanitate, Românitate, Confernța științifică internațională. Ediția a VII-a, Chișinău, 4-6 noiembrie 2022
87. 2022 octombrie Conferința internațională de istorie 2nd international conference on history Acta historica civitatis lugosiensis ediția a II-a, Lugoj, România, 28-30 octombrie 2022 october 28-30, 2022
88. 2022 august Congresul mondial de Istorie, Poznan, august 2022
89. 2022 septembrie DEVELOPMENTS And Challenges In The European Integration Process: The Role Of Identity And Intercultural Communication In A Transnational Perspective September 21-23, 2022, Tirana, Albania
90. 2022 noiembrie Conferința internațională Central European Congress of Economic History. Modernization Processes in Younger Europe, University of Rzeszow 28-29.11.2022
91. 2022 august XIII International Congress of Historical Sciences, Poznan, 2020/2022, 21-27 august 2022, Poznan, Polonia
92. 2022 mai Conferinţa științifică internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 9th edition, Târgu Mureș, 21-22 mai 2022
93. 2022 noiembrie Conferința internațională Central European Congress of Economic History. Modernization Processes in Younger Europe, University of Rzeszow 28-29.11.2022
94. 2022 septembrie DEVELOPMENTS And Challenges In The European Integration Process: The Role Of Identity And Intercultural Communication In A Transnational Perspective September 21-23, 2022, Tirana, Albania
95. 2022 noiembrie Conferința științifică internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediția a VI-a Chișinău, 3-5 noiembrie 2022
96. 2022 mai Conferinţa științifică internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 9th edition, Târgu Mureș, 21-22 mai 2022
97. 2022 noiembrie Conferința internațională Central European Congress of Economic History. Modernization Processes in Younger Europe, University of Rzeszow 28-29.11.2022
98. 2022 octombrie Simpozionul cu participare internațională „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, 9-11 octombrie 2022, organizatori: Mitropolia Banatului, Filiala Timișoara a Academiei Române.
99. 2022 august Simpozionul Internațional - Revista de literatură, artă și cultură transfrontalieră „Lumina” - 75 de ani (1947-2022), Vârșeț, Republica Serbia, 10.08.2022
100. 2022 octombrie Conferința internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, ediția a II-a, Istorie locală și istorie națională în context european, Lugoj, România, 28-30 octombrie 2022
101. 2023 februarie Sesiunea de comunicări științifice - „In memoriam Barbu Ștefănescu, 10 ani de eternitate”- Oradea, România, 16-17 februarie 2023 https://www.facebook.com/share/p/JdNp82mk4fe2t96u/
102. 2023 martie Conferință Sorin Șipoș: „Silviu Dragomir și monografia despre Avram Iancu” - Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”, Cluj Napoca, România, 13 martie 2023 https://www.facebook.com/share/p/swyoQBwjp7eptxRk/
103. 2023 martie Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” vă invită la manifestarea dedicată celor 135 ani de la nașterea istoricului Silviu DRAGOMIR. - Chișinău, Moldova, 13 martie 2023 https://www.facebook.com/share/p/swyoQBwjp7eptxRk/
104. 2023 aprilie XI Convegno internazionale di studi «Venezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna», Venezia 27-29 aprile 2023 https://www.facebook.com/share/p/14sLkKYgL7qTbv9s/
105. 2023 iunie Conferința susținută de Președintele Academiei Române Ioan-Aurel Pop „ Iancu de Hunedoara și geneza Cavalerului Alb al Occidentului” - Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 9 iunie 2023 https://www.facebook.com/share/p/JkcTw4HpKnrWb7Bk/
106. 2023 octombrie Sesiunea internațională de comunicări științifice Interferențe. Trecut, prezent, viitor, Ediția II, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea - Complex Muzeal, 12-13 octombrie 2023 https://www.facebook.com/share/p/Ag9gmVxRad6Lmgrn/
107. 2023 octombrie Conferința„ La romanita dei Romeni riflessa nei viaggiatori stranieri nei Principati romeni 1710-1810” Padova, Italia, 19 octombrie 2023 https://www.facebook.com/share/p/8pNjHMVAX3fG6eXU/
108. 2023 noiembrie Conferință științifică internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediția a VII-a, Chișinău, 2-4 noiembrie 2023 https://www.facebook.com/share/p/ha8zg2Pt83GPuYs2/
109. 2023 Simpozionul Internațional, „cei 90 de ani de predare neîntreruptă a limbii și literaturii române la Universitatea din Padova”, Padova, Italia, 22-23 noiembrie 2023 https://www.facebook.com/share/p/xiR3FDwGTZ6cdpEb/
110. 2023 decembrie Conferinței Internaționale de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis” Lugoj, România, Ediția a III-a, 8-10 decembrie 2023 https://www.facebook.com/share/p/9XsPg89MKHXrFmqA/

Conferința Internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, a III-a ediție: „Istorie Locală și Istorie Națională în Context European”
În perioada 8 - 10 decembrie 2023 a avut loc Conferința Internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, a III-a ediție: „Istorie Locală și Istorie Națională în Context European” în Lugoj, organizată și de Școala Doctorală de Istorie – Universitatea din Oradea, și Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal și alte instituții de prestigiu.
Președinte
Prof.univ.dr. habil. Sorin-Domițian ȘIPOȘ ( Universitatea din Oradea)
Președinți onorifici
Prof.univ.dr. habil. Dan Octavian CEPRAGA ( Universitatea din Padova)
Prof.univ.dr. habil. Ion EREMIA ( Universitatea de Stat din Moldova)
Prof.univ.dr. habil. Gabriel MOISA ( Universitatea din Oradea)


90 de ani de existență a cursurilor dedicate limbii și literaturii române la Padova
Printre evenimentele dedicate celor 90 de ani de existență a cursurilor dedicate limbii și literaturii române se numără: masa rotundă „Românii din Padova, mărturii și perspective”, lansarea numărului 35 al revistei „Romania Orientale”, prezentarea celei mai noi ediții, bilingve, a volumului „Ev mediu românesc” (Sorin Șipoș și Dan Octavian Cepraga) și un spectacol de poezie românească, susținut de studenții laboratorului de teatru al Departamentul de Studii Lingvistice și Literare, al Universității din Padova.
De asemenea, profesorii Bruno Mazzoni (Padova) și Lorenzo Renzi (Pisa) vor vorbi despre volumul Anei Blandiana, „Variațiuni pe o temă dată”. La rândul său, decanul FIRISPSC, prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa, va susține prelegerea cu titlul „Istorie și propagandă în anii '80 ai secolului trecut”.


Conferință științifică internațională „Latinitate, Romanitate, Românitate”, Ediția a VII-a, Chișinău, 2-4 noiembrie 2023
Această conferință este ocazia potrivită pentru valorificarea cunoștințelor, parteneriatelor și activităților între oamenii domeniului istoric.
La evenimentul deschiderii conferinței au fost prezenți domnul Rector al USM, Igor Șarov, Secretarul de Stat DRRM, Adrian Dupu, Secretarul de Stat al MEC, Valentina Olaru, Senator în Senatul României, Liviu Brătescu, Prorectorul Universității din Oradea, Sorin Șipoș, Prorectorul Universității din Suceava, Ștefan Purici.
Ulterior, sesiunile de comunicări au reunit membrii comunității academice, profesori, cât și studenți.
Acestea s-au desfășurat în 3 secțiuni diferite, abordând diverse tematici și perspective.


Sesiunea internațională de comunicări științifice Interferențe. Trecut, prezent, viitor, Ediția a II-a
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, împreună cu Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universității din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea – Chișinău al Academiei Române, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Oradea, Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, organizează, în perioada 12–13 octombrie 2023, a doua ediție a Sesiunii internaționale de comunicări științifice a Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, intitulată Interferențe. Trecut, prezent, viitor.
Prima zi a Sesiunii cuprinde și lansarea volumului ce reunește comunicările susținute la prima ediție, sub titlul 150 de ani de muzeografie orădeană, volum coordonat de Gabriel Moisa și Aurel Chiriac, Crisia, LII, Supliment nr. 1, 2022, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2023.
Lucrările Sesiunii internaționale de comunicări științifice vor avea loc la sediul Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal și la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, reunind 152 de comunicări științifice a peste 180 de specialiști din țară și străinătate (Ungaria, Italia, Republica Moldova, Turcia, Serbia și Slovacia), organizate pe mai multe secțiuni: Arheologie, Numismatică, Istorie medie și modernă, Istorie contemporană, Științele Naturii, Etnografie, Muzeografie, Educație muzeală, Artă, Conservare și Restaurare


Simpozionul Internațional de Istorie Financiar – Bancară
Ceremonia de deschidere a Simpozionului Internațional de Istorie Financiar – Bancară și lucrările în plen se vor desfășura în perioada 16 și 18 iunie 2023 , în Aula Magna a universității.
La evenimentul științific vor participa cu lucrări, printre alții: dr. Iosif Marin Balog, de la Institutul de
Istorie „George Barițiu” – Cluj-Napoca, moderatorul simpozionului, prof. univ. dr. Giancarlo Falco - Universitatea din Pisa, Italia, prof. univ. dr. Ion Eremia – Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, conf. univ. dr. Liliana Rotaru - Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova, dr. Nataša Henig Miščič – Ljubljana, Slovacia, prof. univ. dr. Nagy Mariann – Budapesta, Ungaria, prof. emerit dr. Manuel E. Prieto Mendez – La Mancha, Spania și conf. univ. dr. Hossein Navidinia, Birjand, Iran, precum și alți numeroși de specialiști din țara noastră.


Sesiunea internațională de comunicări științifice: „În memoriam Barbu Ștefănescu.”
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universității din Oradea, Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, împreună cu Școala Doctorală de Istorie a Universității din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare Oradea - Chișinău a Academiei Române, Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, organizează Sesiunea internațională de comunicări științifice: „În memoriam Barbu Ștefănescu.”
Evenimentul academic se va desfășura în perioada 16 – 17 februarie 2023, comemorând împlinirea a 10 ani de la trecerea în eternitate a prof. univ. dr. Barbu Ștefănescu, șef al Secției Etnografie, director al Muzeului Țării Crișurilor, cadru didactic al Facultății de Istorie, conducător al școlii doctorale de Istorie și prorector al Universității din Oradea. Deschiderea oficială a Sesiunii internaționale de comunicări științifice va avea loc joi, 16 februarie 2023, ora 10.00, în Sala de conferințe a instituției muzeale, din Strada Armatei Române, nr. 1/A, în prezența Prof. univ. dr. Constantin Bungău, Rector al Universității din Oradea, Prof. univ. dr. Igor Șarov, Rector al Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca/ Director al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta, Decan al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Florica Ștefănescu, Universitatea din Oradea, Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. univ. dr. Laurențiu Vlad, Universitatea din București, Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, Prof. univ. dr. Sorin Șipoș, Director al Școlii Doctorale de Istorie, Universitatea din Oradea, Prof. univ. dr. Gabriel Moisa, Manager al Muzeului Țării Crișurilor din Oradea – Complex Muzeal/Decan al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Universitatea din Oradea.


 

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ISTORIE

Acta Historica Civitatis Lugosiensis” - Ediția a II-a,

LUGOJ, ROMÂNIA, 28-30 OCTOMBRIE 2022

Printre organizatori:

Școala Doctorală de Istorie a Universității din Oradea

și Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea – Chișinău

AFIȘ, PROGRAM

În perioada 28-30 octombrie 2022, la Lugoj, epicentru al revoluției pașoptiste din Banat, fostă capitală culturală a românilor bănățeni, se vor desfășura lucrările celei de-a II-a ediții a Conferinței Internaționale de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”. Organizatori: Primăria Municipiului Lugoj, Consiliul Local al Municipiului Lugoj, Asociația pentru Cultură Bănățeană, Filiala Lugoj a Societății de Științe Istorice din România, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, Școala Doctorală de Istorie – Universitatea din Oradea și Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea – Chișinău.

Deschiderea oficială a Conferinței va avea loc în holul de marmură al Universității Europene „Josif Constantin Drăgan”, amfitrionul manifestării. Vor rosti alocuțiuni: prof. univ. dr. Dumitru Cornean, rectorul Universității Europene „Drăgan”, ec. jr. Bogdan Ștefan Blidariu, primarul interimar al municipiului Lugoj, muzeograf dr. Răzvan Pinca, prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie de la Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării a Universității din Oradea, prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca, președintele Asociației pentru Cultură Bănățeană (director de proiect alături de prof. dr. Constantin-Tufan STAN, președintele Comitetului de organizare și inițiatorul Conferinței), prof. univ. dr. habil. Dan Cepraga (Universitatea din Padova) și prof. univ. dr. habil. Ion Eremia (Universitatea de Stat din Moldova). După susținerea conferinței inaugurale (Dan Cepraga: Românistica la Universitatea din Padova: o scurtă istorie subiectivă) și a comunicărilor științifice în plen (universitarii Ion Eremia și Sorin Șipoș, dr. Ligia Boldea și dr. Raluca Lazarovici-Vereș (care va prezenta editura orădeană Ratio et Revelatio), participanții la Conferință vor fi oaspeții Primăriei din comuna Victor Vlad Delamarina, localitatea natală a poetului dialectal, acuarelistului și ofițerului de marină omonim. Va fi vizitat Punctul Muzeal închinat marelui fiu al satului și se va asista la un ceremonial militar organizat, în fața casei natale a lui Victor Vlad Delamarina, de Comandamentul Marinei Militare și Comandamentul Garnizoanei Lugoj.

În final, va fi organizată, în incinta Căminului Cultural din localitate, o amplă sesiune de lansări și prezentări editoriale.

Ediția din acest an a Conferinței Internaționale de Istorie, desfășurată sub același cadru tematic ca la ediția precedentă („Istorie locală și istorie națională în context european”), va fi structurată în trei secțiuni, cu teme din sfera istoriei mentalităților și a literaturii, jurnalismului și relațiilor internaționale. O tematică diversă, cu incursiuni analitice în viața ecleziastică și laică, comunicări de istorie antică, medievală, modernă și contemporană, cu analize pertinente, documentate, privind situația economică, socială și politică din toposul basarabean. Un variat și complex evantai tematic, cu informații actualizate, care va cuprinde cele mai diverse aspecte istorice din toposuri diverse, urbane și rurale, reprezentative pentru istoria locală și națională, vor avea darul să confere excelență unei manifestări științifice devenită tradițională. Contribuenți: universitari, istorici, cercetători, doctoranzi și studenți din Oradea, Timișoara, Reșița, Caransebeș, Făget, Oravița, Lugoj, Bocșa, Teregova, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, Șopotu Vechi (Valea Almăjului), Padova (Italia), Chișinău (Republica Moldova), Tirana (Albania).

Participanților le va fi dăruită, în încheierea lucrărilor, o serată de muzică tradițională, susținută de studenți, doctoranzi și magiștri de la Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timișoara, și li se va oferi posibilitatea de a vizita, duminică, 30 octombrie, muzee și colecții publice și private din Lugoj și Făget: Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj (în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș), muzeul și cetatea medievală din Făget și colecția privată Waldemar Megerle din Lugoj.

Conferința Internațională de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, o manifestare științifică ce a câștigat notorietate și prestigiu în mediile selecte academice, a devenit imbold pentru viitoare cercetări, abordări și sinteze ale istoriei naționale din perspectivă europeană, într-un context social și geopolitic sensibil și complex.

 Prof. dr. Constantin-T. STAN, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” al Universității din Oradea

 

 

Sesiunea internațională de comunicări științifice a Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal Interferențe. Trecut, prezent, viitor

Ediția 1 - 12-14 octombrie 2022

150 de ani de muzeografie orădeană

PROGRAM

 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia în parteneriat cu Academia Română și Comitetul Național al Istoricilor din România

organizează, în perioada 08-10 Septembrie 2022,

a III-a ediție a Congresului Național al Istoricilor Români - PROGRAM

 

Comunicat de presă

Peste 50 de istorici și membrii Centrului de Studii Interdisciplinar  „Silviu Dragomir” de la Universitatea din Oradea vor participa în perioada 08-10 Septembrie 2022, la cea de-a III-a ediție a Congresului Național al Istoricilor Români desfășurată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia. Prestigiosul eveniment este organizat în parteneriat cu Academia Română și Comitetul Național al Istoricilor din România. Personalități, profesori și cercetători, printre care îi reamintim pe: (Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Prof. univ. dr. Sorin Șipoș, Director CSDI, Universitatea din Oradea, Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Prorector al Universității București, - își propun să readucă în discuție necesitatea de a ne cunoaşte istoria. Crezul comun al acestora se traduce prin străduințele de a strânge un set de practici și instrumente necesare pentru promovarea identității și a valorilor naționale pe plan universal. Dezbaterile își propun să aducă în prim-plan inclusiv ideea de cetățean responsabil, conștient de trecutul istoric și implicat activ în viața cetății.

Pe durata celor trei zile, grupul de istorici vor participa la secțiunile tematice și generale ale congresului (Monografiile de localități. Metode și tehnici de cercetare Moderator: Sorin Șipoș, Comoderator: Gabriel Moisa, Universitatea din Oradea; 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu: nașterea unui mit, Moderator: Ioan Bolovan, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Academia Română; târgul de carte, prezentări ale volumelor: „Avram Iancu”, Autor: Silviu Dragomir, Ediție îngrijită de Ioan Bolovan, Sorin Șipoș, publicat în 2022. Programul general și alte detalii despre activități pot fi consultate pe site-ul evenimentului.

Congresul își propune să stabilească contacte durabile între istoricii români. Eforturile comune se vor concentra asupra: statutului investigațiilor istorice actuale și a perspectivelor viitoare, găsirea şi trasarea  unor direcții clare de studiu, pornind de la sursele documentare de arhivă la sursele memorialistice și alte mărturii, în spiritul adevărului istoric.

Alegerea Albei Iulia drept locație pentru organizarea unei astfel de manifestări nu este întâmplătoare, în condițiile în care cercetarea istorică din regiune, atât la nivelul mediului universitar, cât și la nivel academic s-a făcut remarcată  prin contribuții istoriografice remarcabile.

Biroul de Comunicare al Centrului de Cercetare Interdisciplinară  „Silviu Dragomir” 

 

 

Școala Doctorală de Istorie și Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, ale Universității din Oradea

organizează miercuri, 11 Mai 2022, începând cu orele 14:00, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea (str. Universității, nr. 1)

Conferința cu tema: Comunicarea ca mod de viață în era digitală - AFIȘ

avându-l ca invitat pe prof. univ. Dr. habil. Sandu Frunză de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Evenimentul poartă încărcătura simbolică a unei tradiții intelectuale, suprapunându-se cu perioada în care se celebrează cei 20 de ani de Studii Doctorale în Istorie la Universitatea din Oradea și cei 55 de ani de învățământ superior în istorie la Oradea.

Manifestarea științifică va fi moderată de prof. univ. dr. Sorin Șipoș, de la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale și directorul Școlii Doctorale în Istorie de la Universitatea din Oradea.

Evenimentul este organizată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova și Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.

Conferința își propune să le ofere participanților posibilitatea de a intra în dialog, o serie de răspunsuri, dar și întrebări de reflecție asupra unor provocări actuale: îngrijorarea crescută cu privire la dezinformare în contextul crizei epidemiologice și al ascensiunii crizei de securitate, înmulțirea și răspândirea știrilor false în mediul online, transformările pe care le suferă ecosistemul informaţional ca urmare a posibilităţilor nelimitate oferite de tehnologiile digitale. În momentele de criză ale unei societăți, publicul are nevoie de luciditate și de informații corecte și strategii de comunicare bazate pe fundamente pragmatice, realiste, asumate. 

Sandu FRUNZĂ este doctor în filosofie, specializarea filosofia culturii, a valorilor și a istoriei, cercetător și profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB), unde predă cursurile pe teme de: filosofia comunicării, etică în publicitate, etică managerială, deontologie, religie și ideologie, imaginar religios în limbajele publicitare, dezvoltare personală și branding personal, autor a numeroase articole publicate în reviste de specialitate internaționale și naționale. În 2005 a primit prestigiosul Premiu al Academiei Române, iar în 2010 - distincția de Profesor Bologna.

 

 

Comunicarea ca mod de viață în era digitală

 În data de 11.05.2022, începând cu orele 14.00, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea s-a desfășurat conferinţa cu tema: ,,Comunicarea ca mod de viață în era digitală”, avîndu-l ca invitat pe Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut de către Prof. Univ. Dr. Sorin Șipoș, de la Facultatea de Istorie și Relații Internaționale și directorul Școlii Doctorale în Istorie de la Universitatea din Oradea, punctând în fața audienţei activitatea profesională bogată și domeniile de interes ale universitarului clujean. 

Filosoful și cercetătorul Sandu Frunză în cuvântul său a făcut referire la faptul că într-o lume a „e-totul-ului” (e-commerce, cloud computing, smartphone-uri, aplicații, wearable, cursuri online, social media), avem nevoie de filosofie mai mult ca niciodată. O filosofie care susține un cadru intelectual este esențială pentru orice societate/comunitate. Filosofia informației este filosofia timpului nostru. Barierele dintre lumea online și cea offline (situată în afara sferei digitale) s-au dilatat. Având ca punct de pornire acest tsunami digital în care ne purtăm viețile, Sandu Frunză a considerat pertinent să lanseze spre dezbatere și reflecție următoarele întrebări: Cine suntem noi și cum relaționăm cu ceilalți?. Aceste două întrebări fundamentale necesită răspunsuri care pun în lumină schimbările evidente cauzate de revoluția digitală. Modul în care ne modelăm personalitățile și relaționăm cu cei din jur s-a schimbat dramatic. Tehnologia informației nu mai reprezintă un simplu instrument, ci este inevitabil împletită cu mediul în care trăim.

 În a doua parte a prelegerii, consilierul filosofic și universitarul Sandu Frunză a ținut să sublinieze că a filosofa înseamnă a comunica filosofic. De la începuturi, filosofia a comunicat cu forță - discursurile lui Aristotel, Platon, Socrate - stând mărturie în acest sens. Așadar, cele două domenii - filosofia și comunicarea dețin o rădăcină comună. Ținând cont de faptul că filosofia își întărește atitudinea prin comunicare, profesorul Sandu Frunză conchide că este logic să supunem comunicarea investigației filosofice și să o reașezăm pe orbita filosofiei. Întocmai ca Hadot, Sandu Frunză recunoaște că practica exercițiului filosofic a suferit numeroase mutații. Cu toate acestea, coborârea din turnul de fildeș a filosofiei și reapropierea acesteia de viața concretă a oamenilor este posibilă prin redescoperirea etică a dialogului, adică a raportului fructuos dintre Eu și Tu - cel pe care se fundamentează opera lui Feuerbach, Martin Buber, dinamică ulterior sesizabilă și în scrierile lui Habermas.

 Sandu Frunză a argumentat că serviciile de consiliere filosofică pot fi asemuite unei „cutii de instrumente”, de idei și modalități de a face față complexității vieții. Indiferent dacă suntem conștienți sau nu, toți oamenii dețin poziții și convingeri filosofice. Participarea activă în această lume și a fi o ființă umană autentică este o misiune plină de provocări. Dimpreună cu gândirea, reflecția critică, dialogul - textele filosofice au menirea de a ne forma, transforma și a reda un fel de a fi (de a ne situa) ca indivizi în lume. Pe durata expunerii, Sandu Frunză a ținut să aducă în discuție și cele 6 dimensiuni esențiale în procesul de redescoperire a conștiinței sinelui: dimensiunea digitală; dimensiunea religioasă; dimensiunea spirituală, dimensiunea personală, dimensiunea socială și dimensiunea fizică. Luate împreună, aceste dimensiuni nu numai că pun bazele pentru stabilirea comunicării ca subiect filosofic distinct, dar oferă și o schiță a modului în care ar putea arăta filosofia comunicării. 

 La final, studenţii şi numeroşi oaspeţi au adresat mai multe întrebări profesorului Sandu Frunză, invitatul clarificând că a filosofa presupune a îmbrățișa o abordare holistică și, implicit a regândi triada - a gândi - a alege - a acționa într-un context social-politic. Puterea de examinare, explorarea creativă și alegerile survenite din procesele de reflecție sunt vehicule ale mișcării, schimbării și creșterii personale într-o lume sufocată de tehnologie.

 Iulia Medveschi

 

 

 

 

 

Conferință Națională de Istorie la Arad, capitala politică a Marii Uniri – prinos Zilei Naționale

Emoționant, înălțător, de fiecare dată, sentimentul care te cuprinde în cetatea Aradului, capitala politică a Marii Uniri, în ajunul praznicului Zilei Naționale! În ședințele din 19-20 ianuarie (st.n.) 1908, fruntașii Partidului Național Român au definitivat regulamentul și proiectul de organizare a partidului, decretând înființarea secției române a PNR din Clubul Dietal al Naționalităților. „Prezident” a fost desemnat George Pop de Băsești, iar Coriolan Brediceanu, „Leul Banatului”, vicepreședinte, alături de Teodor Mihali și Nicolae Oncu, secretar general Vasile Lucaciu, secretari Alexandru Vaida-Voevod și Ioan Suciu, „cassar” Vasile Goldiș. Cu vot unanim, Aradul a fost declarat centru de organizare a PNR, fiind instituit, sub prezidiul deputatului Nicolae Oncu, și Biroul Central cu reședința în burgul de pe Mureș.

Ca de fiecare dată, cele mai importante instituții ale administrației locale (Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria), instituții ecleziastice (Arhiepiscopia Aradului), de cultură (Centrul Municipal de Cultură, Centrul Cultural Județean, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol”, Complexul Muzeal), academice (Universitatea „Aurel Vlaicu” și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”), nu în ultimul rând Asociația „Ștefan Cicio-Pop”, și-au adus obolul la celebrarea celei mai importante zile din calendarul național.

Desfășurată sub genericul „Românii – între tradiție și modernitate de-a lungul timpului”, Conferința Națională, organizată în 26 noiembrie a.c. (coordonată de dr. Doru Sinaci, subprefectul Aradului, și dr. Corneliu Pădurean, președintele Asociației „Ștefan Cicio-Pop), a reunit personalități marcante ale istoriografiei naționale, studenți doctorali și cercetători, filozofi, oameni de cultură, reprezentanți ai unor prestigioase instituții academice. În preambulul manifestării (organizată în format hibrid) au rostit alocuțiuni în plen jr. Iustin Cionca (președintele Consiliului Județean), europarlamentarul Gheorghe Falcă, jr. Csaba Tóth (prefectul județului), Arhiepiscopul dr. Timotei Seviciu, ing. Călin Bibarț (primarul urbei de pe Mureș), dr. Doru Sinaci și rectorii celor două instituții academice arădene: dr. Ramona Lile și dr. Coralia Cotoraci.

Cele două secțiuni (moderate de dr. Sorin Șipoș, dr. Corneliu Pădurean, ambii reputați magiștri la Universitatea din Oradea, respectiv dr. Valeria Soroștineanu și dr. Dumitru Tomoni) au oferit participanților, iubitorilor muzei Clio care au dorit să fie prezenți pe platforma online, inedite pagini de istorie națională, teme diverse, din diferite arii de cercetare istoriografică, care au conferit dimensiune axiologică, în spirit academic, sesiunii de comunicări. De la recuperarea istoriografică a unor trasee spirituale (dr. Doru Sinaci: Culuare iluministe: Moscopole – Pesta – Arad) la conturarea unei perspective imagologice a românilor în sec. XVIII-XIX (dr. Sorin Șipoș: Cum erau prezentați românii din Principatele Române în descrierile călătorilor străini), de la relevarea unor contribuții la procesul de modernizare a societății românești, sub dominația vulturului imperial bicefal (dr. Eugen Gagea: Implicarea lui Vasile Goldiș în procesul de modernizare a societății românești din monarhia dualistă), la istoria mentalităților – comportament nupțial (dr. Corneliu Pădurean: Concubinajul – o formă de modernizare a comportamentului nupțial?), sistem bancar, istorie socială și culturală (dr. Adrian Deheleanu), într-un tradițional spațiu habitațional plurietnic și multiconfesional. Pagini inedite de jurnal, secvențe de pe frontul celei de-a doua conflagrații mondiale, mitologie, o incursiune în sistemul filozofic blagian datorată prof. Ioan Biriș (poetul Mirabilei semințe a debutat cu o scriere filozofică, Reflexii asupra intuiţiei lui Bergson, în ziarul arădean „Românul”, în 25 martie 1914, semnată cu pseudonimul Ion Albu), creștinism, comunitate rurală, învățământ (dr. Constantin-T. Stan: Învățământul confesional ortodox român în eparhia Aradului (secolele XVIII-XX) – toate subscrise vectorului ineluctabil al modernității.

O conferință care, depășind tonul și atmosfera unui necesar, totuși, festivism, a relevat o realitate din vest de plai mioritic aflată într-o perpetuă mobilitate și devenire, conferind sensuri majore istoriografiei românești. Importantă prezența magiștrilor și doctoranzilor Universității din Oradea, care au contribuit la înnobilarea unei manifestări selecte.

La mulți ani, România!

Constantin-T. STAN

 

 

 

 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

LATINITATE ROMANITATE ROMÂNITATE

Ediția a V a, Chișinău, 5-6 noiembrie 2021

AFIS, PROGRAMUL ȘI REZUMATELE COMUNICĂRILOR

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ, MUZEUL DE ISTORIE, ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ PLASTICĂ LUGOJ, FILIALA LUGOJ A SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ, ASOCIAȚIA „HONESTE VIVERE” LUGOJ, SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR TIMIȘ

  în parteneriat cu / in partnership with

 UNIVERSITATEA DIN ORADEA, CENTRUL DE STUDII INTERDISCIPLINARE ORADEA – CHIȘINĂU, UNIVERSITATEA DIN PADOVA, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGANˮ LUGOJ

organizează

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ISTORIE

ACTA HISTORICA CIVITATIS LUGOSIENSIS

INTERNATIONAL HISTORY CONFERENCE - AFIȘ

EDIȚIA I / FIRST EDITION

Lugoj, România, 17-19 septembrie 2021

ISTORIE LOCALĂ ȘI ISTORIE NAȚIONALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN - CAIET PROGRAM

LOCAL HISTORY AND NATIONAL HISTORY IN A EUROPEAN CONTEXT

 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA - ȘCOALA DOCTORALA DE ȘTIINȚE UMANISTICE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR:

Metodologii contemporane de cercetare și evaluare, 22-23 aprilie 2021

AFIȘ

Jubileul Universității de Stat din Chișinău: trei pătrimi de veac de la fondare.

Profesori și doctoranzi de la Universitatea din Oradea invitați la Conferința jubiliară

 Școala Doctorală de Științe Umanistice a Universității de Stat din capitala basarabeană va marca importantul eveniment, în 22-23 aprilie a.c., prin organizarea Conferinței Științifice Naționale a Doctoranzilor, sub genericul: „Metodologii contemporane de cercetare și evaluare”.

La festivitatea de deschidere a manifestării științifice vor lua cuvântul: Igor Șarov (rectorul Universității de Stat din Moldova), Sergiu Cornea (Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul), Sorin Domițian Șipoș (directorul Școlii Doctorale de Istorie a Universității din Oradea), Laura Pricop (Institutul de Cercetări Interdisciplinare de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și Adriana Cazacu (decanul Facultății de Litere de la Universitatea de Stat din Moldova). Conferința plenare va fi susținută de prof.univ.dr.habil. Sorin Șipoș. Vor urma, pe secțiuni, prezentările doctoranzilor participanți, reprezentanți ai unor instituții academice prestigioase: Universitatea de Stat din Moldova Chișinău, Agenția Națională a Arhivelor Chișinău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea din Oradea, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din București, Academia de Administrare Publică Chișinău, USMF „Nicolae Testemițanu”, Institutul de Filologie „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Chișinău.

Parteneră a instituției academice din Chișinău, Școala Doctorală de Istorie de la Universitatea din Oradea are onoarea de a fi prezentă la acest festin științific cu un corp profesoral select: Sorin Domițian Șipoș (care va rosti o alocuțiune în deschiderea Conferinței și va fi invitat special la Conferința plenară din debutul manifestării cu un excurs din domeniul imagologiei: Imaginea Țărilor Române în relatările călătorilor străini. 1710-1810. Metodologia cercetării), Ion Zainea, Sorin Șipoș, Laura Ardelean, Mihai Drecin și Gabriel Moisa (invitați de onoare în secțiunile Conferinței și membri în Comitetul științific).

Conferința este structurată pe arii tematice reprezentând diferite epoci istorice, de la Evul Mediu la epoca modernă și contemporană, cu abordări diverse, din perspectivă interdisciplinară: istorică, literară, lingvistică, filozofică și ecleziastică. Astfel, la Secțiunea I („Istorie: perspective diacronice și sincronice. Istoria României”), vor fi prezentate teme vizând contextul politic și militar din Moldova veacului al XV-lea, raporturile diplomatice ale Moldovei cu Imperiul Habsburgic sub sceptrul lui Alexandru Lăpușneanu, trecerea de la grafia chirilică la cea latină. La aceeași secțiune, dar consacrată istoriei universale, vor fi expuse subiecte despre metodologia cercetării istorice, aspecte militare din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, educația religioasă în contemporaneitate ș.a., iar la subsecțiunea „Istorie și memorie” vor fi evocate evenimente și personalități ecleziastice din timpul represiunii regimului comunist, o analiză a sistemului concentraționar de sorginte bolșevică și tipologia lagărelor și temnițelor, episodul marii epidemii din Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea, un excurs în imagologie (impresiile unor călători străini care au tranzitat spațiul românesc), durerosul fenomen al dezrădăcinării românilor, prezent cu acuitate în actualitate. Secțiunea a II-a este dedicată filozofiei și strategiilor interdisciplinare: auditul etic în școli, conceptul de mentalitate, filozofia limbajului, psihanaliza, orizonturi semiotice în creația lui Camil Petrescu, premise metodologice în hermeneutică etc. Cea de-a III-a secțiune, din generoasa structură a Conferinței, care acoperă o arie de o surprinzătoare anvergură și diversitate, își propune să prezinte teme din domeniul lingvisticii și literaturii: fonetică și dialectologie, sinonimie, semantică, pamflet, evoluția limbii române actuale, lirica digitală, memorialistica lui Victor Eftimiu, proza lui Alexandru A. Philippide, romanul foileton ș.a.

Prezența numeroasă a doctoranzilor orădeni, cu o tematică diversă, acoperind cele mai variate teme de istoriografie, reflectă interesul organizatorilor pentru rezultatele cercetărilor efectuate sub egida Școlii Doctorale de Istorie, coordonată de magistrul Sorin Șipoș: Constantin-T. Stan (Suzana Lorántffy și Școala Reformată Românească din Făgăraș), Marian Gheorghe (Importanța criticismului lui Ranke în metodologia cercetării istorice astăzi), Maria Ungur (Călători străini în spațiul românesc. 1821-1920 – istoriografia problemei), Dănuț Emanuel Poduț (Dinamica credincioșilor de confesiune penticostală din județul Arad. Studiu de caz: Biserica Creștină Penticostală Micălaca-Arad. Cercetarea registrelor parohiale), Cosmin Patcă (Metoda statistică și metoda grafică în cercetarea istorică. Studiu de caz: Monografia satelor de pe Valea Bistrei, Bihor, România), Traian Ostahie (Alegerea episcopului de Oradea în perioada medievală. Studiu de caz: Primogenitus și Benedict), Gelu Daniel Serea (Antroponimia ecleziastică din comitatul Bihor – sec. XII-XIV), Patricia Bianca Usvat (Mișcările religioase din Transilvania de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Istoriografia problemei), Rodica Deac (Aspecte ale presei interbelice bihorene), Florentina Barta (Corespondența – sursă de reconstituire a istoriei contemporane. Studiu de caz: corespondența absolvenților Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea din perioada interbelică), Roland Olah (Evadarea în „Epoca de aur”, un capitol neștiut al comunismului românesc).

O conferință organizată cu profesionalism, într-un format ce exprimă un elevat spirit academic, cu un staff științific alcătuit din personalități consacrate, cu anvergură națională și internațională și impresionante cărți de vizită, din cele mai selecte medii universitare. Un adevărat etalon pentru modul de organizare a unei manifestări de acest gen, în care magiștrii pun în valoare, integrând în circuitul axiologic, eforturile doctoranzilor, cercetători acribioși în diferite domenii ale științei și culturii: istorie, lingvistică, filozofie, religie, literatură.

Profesor Constantin-T. STAN, doctorand al Școlii Doctorale de Istorie, Universitatea din Oradea

 

 

 

Universitatea din Oradea - Școala Doctorală de Istorie și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Organizează Conferința - Călători străini în spațiul românesc și simbolistica frontierei (1710-1810), Metodologia Cercetării

AFIS

De-a lungul veacurilor, spațiul românesc s-a oglindit în scrierile și mărturiile călătorilor străini care l-au cunoscut nu doar geografic și peisagistic, dar mai ales cultural, prin înfățișarea localităților, prin întâlnirea cu oamenii de sorginte socială variată, obiceiurile și tradițiile lor, limba vorbită în varii registre și inflexiuni locale, precum și artefacte. Simbolul frontierei, ca limes, piatră de hotar, a devenit și a acumulat în timp un complex sistem de „aluviuni” culturale, între care unele țin de magie și supranatural, de riturile de trecere spre alt tărâm, călătoria și îndepărtarea de spațiul cunoscut și de apartenență fiind gesturi adesea însoțite de sentimentul acut de suspendare între lumi.

În data de 11 martie 2021, la ora 16, Școala doctorată de istorie a Universității din Oradea invită studenții, doctoranzii și cadrele didactice universitare și nu numai, dar și publicul larg, interesat de istorie și cultură, la o conferință dedicată metodologiei cercetării asupra simbolisticii frontierei și imaginii spațiului românesc, perceput de călătorii străini în trecere pe meleagurile locuite de români în veacul dintre anii 1710 și 1810.

Conferința este susținută de Prof. univ. dr. Habil. Sorin Șipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie a Universității din Oradea, și moderată de Prof. univ. dr. Habil. Ștefan Purici, Prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Conferința va avea loc în spațiul virtual, pe platforma ZOOM, care poate fi accesată la următorul link: https://zoom.us/j/9859487338?pwd=MmNOeGxhc25jb0lKanZRR2lWY3RTUT09

Participarea este liberă.

 COMUNICAT:

 Conferință susținută de prof.univ.dr. habil Sorin ȘIPOȘ,

Călători străini în spațiul românesc și simbolistica frontierei (1710-1810).  Metodologia cercetării

            Între izvoarele istorice narative, jurnalele și memoriile de călătorie ocupă un loc special, surse de inedite informații trecute prin filtrul unor călători de formații profesionale și intelectuale diverse (militari, clerici, diplomați, funcționari), cu cunoștințe istorice uneori rudimentare, dar animați de dorința de a cunoaște și a înțelege semnificațiile unor noi spații geografice, contextul politic și social al unor ținuturi caracterizate printr-un topos și etos cu iz oriental. Sub imperiul acestei tentante paradigme, excursul prof. univ. dr. habil. Sorin ȘIPOȘ, directorul Școlii doctorale de la Facultatea de Istorie a Universității din Oradea – Călători străini în spațiul românesc și simbolistica frontierei (1710-1810). Metodologia cercetării –, susținut online, în 11 martie a.c., a reprezentat un util demers academic, adresat confraților, deopotrivă studenților, masteranzilor și doctoranzilor, tinerilor cercetători în domeniu care au participat într-un număr foarte mare.

Organizată sub egida Școlii Doctorale de Istorie de la Universitatea din Oradea, în cadrul proiectului proGNOSIS, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în prezența prof. univ. dr. habil. Ștefan Purici, prorectorul instituției sucevene (moderator), a prof.univ.dr.habil. Bogdan Popoveniuc, directorul Școlii doctorale de Științe Socio-Umane de la aceeași universitate, conferința s-a constituit într-o eclatantă incursiune privind metodologia cercetării în fascinanta ramură a imagologiei. Apelând la consistente și pilduitoare izvoare bibliografice (îi amintim doar pe Nicolae Iorga, Pompiliu Eliade, P. P. Panaitescu, Paul Cernovodeanu, Maria Holban, Neagu Djuvara), adevărate călăuze într-un vast labirint informațional, conferențiarul a avut darul de a sistematiza, de a extrage înțelesurile istorice, de a contextualiza informațiile, încadrându-le în spiritul mai larg al epocii. Elaborarea unor detaliate grafice ne-a oferit o perspectivă complexă asupra unui adevărat fenomen istoriografic, perpetuat de-a lungul secolelor, generând o utilă panoramă istorică cu interferențe antropologice.

Auditorului i-au fost relevate, aplicat, într-o fluentă și plastică expunere, cu acribia cercetătorului experimentat, etapele unui riguros și fundamentat parcurs metodologic: identificarea originii călătorilor, direcțiile de deplasare (intrare) spre Țările Române (cu influențe orientale în spațiul extracarpatic și elemente de occidentalizare în cel transilvan), scopul voiajului (misiuni diplomatice și ecleziastice, călătorii de agrement – transformate, în unele cazuri, în consistente investigații cu caracter științific), teritoriile statale traversate, toponimia frontierelor, destinația, tipologia însemnărilor (rapoarte oficiale, militare sau diplomatice, jurnale, epistole, memorii), în funcție de formația călătorilor.

Dincolo de relativitatea științifică a unor informații (observațiile consemnate sunt, uneori, episodice, neconcludente, generând și aprecieri fanteziste), confuzii onomastice și toponimice, relatările voiajorilor au o incontestabilă relevanță documentară, mărturii ale unor realități percepute nemijlocit, uneori cu naivitatea amatorului în domeniu, dar cu genuinitate și emoție. Devenim, astfel, martorii unor aspecte sociale și mentalități surprinzătoare, pătrunzând în intimitatea unor vremuri revolute. Prin fața ochilor noștri se perindă, în secvențe aproape cinematografice, oameni, locuri, obiceiuri, ritualuri. Ceea ce ne atrage însă cel mai mult atenția sunt referirile la structura fizică și psihologică a etnicilor români (majoritatea fac apel la caracterul latin al limbii române), priviți, în general, cu obiectivitate, într-un spirit pozitiv, într-un spațiu în care sunt majoritari.

Concluzionând, conferința magistrului Sorin ȘIPOȘ impune continuarea, într-un cadru similar, a investigațiilor destinate studiilor de imagologie. Aprecierile unor alogeni determină o mai nuanțată autocunoaștere, ne relevă noi dimensiuni ale profilului nostru moral, comportamental și atitudinal de-a lungul istoriei, un real reper în configurarea noastră ca homo historicus în relativitatea prezentului. 

Constantin-Tufan STAN, doctorand la Facultatea de Istorie a Universității din Oradea      

 

 

 

 

Școala Doctorală de Istorie ne invită la conferința Ce este un imperiu si... ce nu este?

Școala Doctorală de Istorie ne invită să participăm la conferința susținută de prof. univ. dr. habil. Mihai-Răzvan UNGUREANU, Universitatea București, Diplomatische Akademie, Institut fuer den Donauraum und Mitteleuropa, Wien, Oesterreich, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito - CEDIS, Lisboa, Portugal.

Ce este un imperiu si...ce nu este?
 Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Istorie și Centrul de Studii Interdisciplinare.
Moderator, prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie.
Conferința se va desfășura online, la următoarea adresăJoin our Cloud HD Video Meeting în 9 noiembrie 2020, ora 16.
Manifestarea are loc într-un context fericit: 20 de ani de studii doctorale în istorie la Universitatea din Oradea și 55 de ani de învăţământ superior în istorie la Oradea. 
 
AFIȘ
 

 

 

 

Școala Doctorală de Istorie vă invită să participați la conferința inaugurală susținută de prof.univ.dr. Dan Octavian Cepraga

de la Universitatea din Padova, Limbă și națiune: despre formarea limbii române literare moderne.

Evenimentul este organizat de Școala Doctorală de Istorie și Centrul de Studii Interdisciplinare.

Moderator: prof. univ. dr. Sorin Șipoș, Directorul Școlii Doctorale de Istorie

Evenimentul se va desfășura online, la următoarea adresă: https://zoom.us/j/9859487338?pwd=MmNOeGxhc25jb0lKanZRR2lWY3RTUT09

luni, 19 octombrie 2020, orele 16.

20 de ani de studii doctorale în istorie la Universitatea din Oradea

55 de ani de învăţământ superior în istorie la Oradea

AFIȘ 

 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA  IMPREUNĂ CU UNIVERSITĂȚI DIN REPUBLICA MOLDOVA

ORGANIZEAZĂ

CONFERINTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ Latinitate, Romanitate, Românitate Ediția a IV a 

CHIȘINĂU 6 NOIEMBRIE 2020

AFIȘ; PROGRAM; COMUNICAT

 

 Conferinţa ştiinţifică internațională „LATINITATE, ROMANITATE, ROMÂNITATE” (ediţia a IV-a) din 6 noiembrie 2020, se va desfășura în format mixt: cu prezența fizică și on line, în funcție de posibilitățile participanților.
Timpul alocat fiecărei prezentări este de 15 minute (10 minute prezentare + 5 minute întrebări/discuții).
 Locația desfășurării conferinței, precum și datele pentru conectarea la lucrările conferinței le găsiți în program pentru deschiderea și fiecare secțiune în parte. (link / Meeting ID / Passcode).
 Pentru ședințele on-line se va utiliza aplicația ZOOM.
Vă rugăm să vă instalați pe dispozitivele Dumneavoastră aplicația ZOOM și să vă asigurați din timp cu un dispozitiv electronic (calculator / laptop) cu conexiune calitativă și stabilă la internet și care să dispună de camera web, microfon și boxe, eventual, căști
 

 

 

Universitatea din Oradea - Universitatea de Stat din Moldova - Associazione Italiana di Romenistica -Societa di Studi Romeni Miron Costin - Dipartamento di Studi Linguistici e Letterari

Organizează

a -XI -a Conferință Internațională (Convegno internazionale, XI edizione)

De la centru la marginile Imperiului (Dal centro ai margini dell' Impero)

Ideea imperială în spațiul european între istorie și literatură (L'idea imperiale nello spazio europeo tra storia e letteratura)

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Galerie Foto

Zece ani de colaborare intre Centrul de Studii Interdisciplinare din cadrul Universității din Oradea și Universitatea din Padova

Galerie Foto

 

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA  IMPREUNĂ CU UNIVERSITĂȚI DIN REPUBLICA MOLDOVA

ORGANIZEAZEA

CONFERINTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ Latinitate, Romanitate, Românitate Ediția a III a 

LA CHIȘINĂU ÎN PERIOADA 31 OCTOMBRIE- 2 NOIEMBRIE 2019

Coperta, Program, Comunicat despre desfășurarea conferinței

 

 

 

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A DOCTORANZILOR ÎN ISTORIE Ediția a XIV-a, afiș, program

 

 

×

Meniu


TOP