Universitatea din Oradea
Școala Doctorală de Istorie, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” și Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universității din Oradea (UO)
 
organizează miercuri, 13 iulie 2022, de la orele 12.00,
 
lansarea volumului „Latinitate, Romanitate, Românitate” (Chișinău 2022) - coordonat de conf. univ. dr. habil. Liliana Rotaru.
 
 
Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea - (Str. Universității, nr.1) fiind organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova și Muzeul Țării Crișurilor.
Alături de coordonatorul volumului se vor afla şi vor lua cuvântul: prof. univ. dr. habil. Ion Eremia, prof. Univ. dr. habil. Gabriel Moisa și prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, directorul Școlii Doctorale de Istorie (UO).
Cartea „Latinitate, Romanitate, Românitate” este un exerciţiu rafinat şi somptuos de lectură. Un obiect fin al investigaţiei intelectuale, volumul reunește 27 de articole și o prezentare de carte susținute în cadrul Conferinței Științifice Internaționale purtătoare a aceluiași nume, ediția a V-a, desfășurată la Chișinău, în perioada 5-6 noiembrie 2021. Subiectele propuse spre analiză: Latinitate, Romanitate, Românitate reprezintă fără îndoială o componentă sine qua non a culturii și formării identității europene, dar și o reafirmare a principiului unității în diversitate. Temele propuse de autori cuprind următoarele linii de cercetare: Latinitate, Romanitate, Românitate - perspective culturale și lingvistice, spiritualitate creștină în spațiul basarabean, interferențe literare și artistice în spațiul european de sorginte latină.
Prin lansarea volumului, autorii își propun dezvoltarea unor noi platforme de cunoaștere a identității naționale, a valorilor materiale și imateriale ale României și Republicii Moldova, precum și aducerea în atenția unui cerc cât mai larg de cercetători, dar și a publicului larg, rezultatele științifice ale unor savanți consacrați, dar și a unor tineri cercetători, care își construiesc calea în breaslă. La fel ca în cazul volumelor precedente, diversitatea studiilor și a abordărilor pe care le prezintă autorii, ne demonstrează necesitatea și importanța cunoașterii și aprofundării cercetării diferitor aspecte ale istoriei și culturii Românilor pentru o mai bună înțelegere a realităților prezentului.
Iulia Medveschi, Biroul de Comunicare al Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”

 

 

 

Școala Doctorală de Istorie si Centrul de Studii Interdisciplinare,

Vă invită să participați la vernisajul expoziției

Manifestările științifice organizate de Centrul de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir (2011-2021).

Evenimentul se va desfășura Vineri, 25 martie 2022, orele 12 la  Centrul de Studii Interdisciplinare, etajul III, Biblioteca Universității din Oradea. 

 

Protocol de colaborare între Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” al Universității din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor

           Prof. univ. dr. Sorin-Domițian ȘIPOȘ, directorul Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, din subordinea Universității din Oradea, așezământ aflat sub autoritatea științifică a Academiei Române, a continuat fructuoasele demersuri vizând o amplă și generoasă deschidere instituțională spre cele mai diverse arii științifice și culturale naționale. După parafarea unui parteneriat cu prestigioasa editură orădeană Ratio et Revelatio, magistrul Sorin-Domițian ȘIPOȘ, directorul Școlii Doctorale de Istorie de la Universitatea orădeană, și prof. univ. dr. Gabriel-Florin MOISA, managerul interimar al Muzeului Țării Crișurilor, au parafat, marți, 1 februarie a.c., un protocol de colaborare între cele două instituții.

            Protocolul, încheiat în spiritul Constituției României și fundamentat pe conținutul prevederilor Legii Naționale a Educației și ale Legii Muzeelor, își propune interconectarea Muzeului Țării Crișurilor, având ca suport logistic diligențele și demersurile Centrului de Studii Interdisciplinare, la circuitul științific național și internațional. La rândul său, Muzeul Țării Crișurilor își asumă sprijinul financiar în activitățile de cercetare cultural-științifică comune, care să confere prestigiu și dimensiune axiologică celor două organisme contribuente. În acest sens, au fost stipulate domeniile care vizează demersul celor două entități: elaborarea unor proiecte de cercetare științifică, implicarea specialiștilor celor două instituții în susținerea unor conferințe, simpozioane și dezbateri, precum și participarea în comun la derularea unor colaborări cu instituții de notorietate științifică.

            O inițiativă de anvergură cu perspective promițătoare, dedicată cercetării interdisciplinare în diverse arii ale științei și culturii, benefică studenților, masteranzilor și doctoranzilor, cu impact în cele mai selecte medii academice naționale și internaționale.

            Drd. Constantin-T. STAN, membru al Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” al Universității din Oradea

 

 

Un gest de o rară noblețe intelectuală, morală și profesională:

donația de carte a magistrului universitar orădean Mihai DRECIN

Astăzi, 19 ianuarie 2022, la Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” din cadrul Universității din Oradea în prezența profesorului univ.dr.habil. Sorin ȘIPOȘ, directorul Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” și a Profesorului emerit Mihai DRECIN, au fost semnate actele de donație către Centrul de Studii Interdisciplinare a 3.000 cărți de specialitate și periodice din biblioteca personală a Profesorului Mihai Drecin.

            Mihai DRECIN, magistru cu o prestigioasă carieră împlinită în aulele cetății universitare orădene, a împărtășit alumnilor, masteranzi și doctoranzi ai Almei Mater Oradiensis, un legat prin care pune, cu o rară generozitate, la dispoziția specialiștilor, rodul de o viață al devenirii și desăvârșirii sale intelectuale: o voluminoasă și prețioasă bibliotecă din domeniul istoriografiei, izvor de învățătură și înțelepciune pentru generațiile prezente și viitoare.

            Mihai DRECIN, o personalitate complexă, absolvent al Facultății de Istorie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prodigios cercetător, autor a numeroase studii și volume închinate istoriei moderne și contemporane, prestigios conducător de doctorat (specializat în istoria sistemului bancar românesc), a activat ca deputat și senator, timp de două legislaturi, în Parlamentul României postdecembriste. Membru în renumite societăți și asociații academice naționale, profesorul orădean a devenit un reper în istoriografia românească contemporană, un etalon al deontologiei, probității și competenței profesionale. Nu în ultimul rând, magistrul orădean a impus prin profilul său psihologic și moral, desăvârșită verticalitate și consecvență intelectuală, ardentă devoțiune pentru valorile perene ale spiritualității românești.

Dr. drd. Constantin-T. STAN, membru al Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea

 
 
 
 
 
 
 
 
On Thursday, December 2 at 18.00, in the Hall 8 of the Beato Pellegrino Complex, we meet to celebrate the National Day of Romania, with a lecture by Prof. Sorin Sipos on the meaning of the year 1918 in the history of Romanians and with a program of poetic readings taken care of by the students and Romanian students of the University of Padova, which will relive the letters in verses of the Romanian soldiers of the Great War.
All interested are invited to participate, in the presence or on the Zoom platform (AFIS).
 

 

 

„Maratonul cărții” la Universitatea din Oradea.

Festin jubiliar organizat de Școala Doctorală de Istorie - 30 Iunie 2021

AFIȘ

Sub egida Școlii Doctorale de Istorie, manageriată cu har de prof. univ. dr. habil. Sorin-Domițian ȘIPOȘ, a prestigioasei Universități orădene, în parteneriat cu Universitățile din Padova și Chișinău, istoricii și filologii orădeni (maeștri, studenți, masteranzi și doctoranzi, oameni de cultură) sunt invitați, la ceas jubiliar (patru lustri de studii doctorale în istorie și un deceniu de la înființarea Centrului de Studii Interdisciplinare Oradea-Chișinău), la o nouă manifestare selectă, care are darul de a înnobila toposul unei citadele cu vechi și certificate tradiții științifice și culturale.

Conceput sub genericul „Maratonul cărții”, evenimentul, programat în 30 iunie a.c., la Biblioteca Universității din Oradea (începând cu ora 15), va oferi celor prezenți adevărate daruri editoriale, rod al cercetărilor interdisciplinare din sfera istoriografiei și a literaturii efectuate de universitarii și doctoranzii orădeni în parteneriat cu cercetători de la citadelele universitare partenere. Într-o atmosferă sublimată de simboluri, în care profesorul Sorin-Domițian ȘIPOȘ își va asuma rolul de moderator, cei prezenți vor trăi satisfacția prezentării unor tomuri recent apărute, în limbile română și italiană (periodice și volume de referință pentru istoriografia și cercetarea literară și lingvistică actuală), și a unora dintre autorii lor, invitați speciali: Dan Octavian CEPRAGA, profesor la Departamentul de Studii Lingvistice și Literare al Universității din Padova, acompaniat de iluștri cercetători, români și italieni, de la vechiul așezământ din regiunea Veneto: Zeno VERLATO, Iulia COSMA, Federico DONATIELLO, precum și Alexandru SIMION de la Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.

Eminenții magiștri orădeni Gabriel MOISA, Mihai DRECIN și Ion ZAINEA, prolifici și apreciați istorici, vor conferi, prin prezența lor, atractivitate și elevație academică festinului închinat cărții: Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra Est ed Ovest, în „Transylvanian Review”, Vol. XXIX, Supplement No. 1, 2020, apărut sub egida Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, ediție îngrijită de Sorin ȘIPOȘ, Dan Octavian CEPRAGA, Laura ARDELEAN și Iulia COSMA; Federico DONATIELLO: Limba română în templul Muzelor. La lingua delle prime traduzioni teatrali romene, Editura Eikon; Oltre i confini. Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, volum îngrijit de Dan Octavian CEPRAGA, Sorin ȘIPOȘ, Federico DONATIELLO, Dana-Maria FEURDEAN, Editura Criterion; Sorin ȘIPOȘ, Cosmin PATCA, Ioana BLAJEC: Cuzap. Album istorio-geografic, Ratio et Revelatio, Oradea; De la istorie locală la istorie națională (Lucrările sesiunii științifice a doctoranzilor în istorie, ediția a XIV-a, Oradea, 14-15 octombrie 2019), în Crisia, vol. 1, Supliment nr. 1, 2020, tom îngrijit de Sorin ȘIPOȘ, Gabriel MOISA, Alina-Carmen BRIHAN, BEÁTA Ménesi, Editura Muzeului Țării Crișurilor Oradea; Gheorghe MARIAN: Memorii din războiul 1941-1944, Ediție, studiu introductiv și aparat critic de Gabriel MOISA, Editura Mega, 2020.

O adevărată sărbătoare a spiritului, sub semnul interdisciplinarității, un eveniment prin care Alma Mater Oradiensis își reconfirmă excelența în peisajul academic românesc și european.

Dr. Constantin-T. STAN, membru al Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”

 

 

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA:

UN DECENIU DE LA FONDAREA CENTRULUI DE STUDII INTERDISCIPLINARE

„SILVIU DRAGOMIRˮ, CHIȘINĂU – ORADEA

AFIȘ

Sub egida Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filozofie, vineri, 4 iunie a.c., se va desfășura cea de-a VII-a ediție a Sesiunii științifice, organizată de Departamentul Istoria Românilor, universală și arheologie. Sesiunea, care reunește magiștri de la Universitățile din Chișinău și Oradea (instituții partenere, cu un eclatant parcurs, sub semnul excelenței, în cercetarea academică dedicată istoriografiei românești), va marca aniversarea unui deceniu de la Fondarea Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomirˮ, Chișinău – Oradea.

Instituit în 2011, ca structură de cercetare (Centrul de Studii Imperiale) a Facultății de Istorie, Geografie și Relații Internaționale, începând din 2013, sub actuala titulatură (Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomirˮ), prestigioasa entitate universitară a activat sub egida Academiei Române și autoritatea Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca. Centrul are în componența sa universitari, doctori în științe umaniste, doctoranzi și masteranzi, reuniți sub generosul principiu al cercetării științifice intrerdisciplinare. Prin constantul și beneficul travaliu al membrilor săi, Centrul – prin facilitarea accesului la colecțiile, arhivele publice și private, bibliotecile, muzeele naționale și europene – oferă specialiștilor în domeniu, publicului larg cultivat – prin conferințe, studii și volume cu o inedită și perpetuu actualizată tematică – certitudini și perspective privind istoria românilor. Ceea ce conferă originalitate și un evident interes din perspectivă istoriografică, folclorică și lingvistică este însă predilecta preocupare pentru investigarea problematicii extremităților spațiului istoric și geografic românesc, adevărate santinele identitare, aparent alterate de secularele interferențe cu varii și, uneori, incompatibile culturi: vestul de „plai mioriticˮ (Banatul istoric, Crișana și Maramureșul) aflat într-o uimitoare sincronie cu spațiul de la Răsărit (Basarabia și Bucovina istorică), care certifică indestructibila unitate de limbă și cultură a românilor, aparenți izolați, într-o inexpugnabilă și binecuvântată fortăreață, la răscruce de imperii și civilizații.

Formatul jubiliarei Sesiuni științifice va cuprinde secțiunile Arheologie și istorie antică (moderatori: Andrei COROBCEAN și Aurel ZANOCI), Istorie medievală și modernă (moderatori: Ion EREMIA și Sorin Domițian ȘIPOȘ), Istorie contemporană (moderatori: Liliana ROTARU și Gabriel MOISA). Onorantă și prestigioasă prezența magiștrilor Universității din Oradea, cu interesante și inedite comunicări, la acest festin istoriografic: Sorin Domițian ȘIPOȘ (directorul Școlii Doctorale de Istorie): Prolegomenă la o istorie a vitejiei: nobili din comitatul Bihor, slujindu-l pe rege (începutul secolului al XIII-lea – mijlocul secolului al XIV-lea); Laura ARDELEAN: Rolul lui Stephanus Brodericus în negocierea Păcii de la Oradea din 1538; Mihai DRECIN: Locul lui Ioan Inochentie Micu-Klein în istoria naționalismului românesc în concepția lui Nicolae Iorga; Gabriel MOISA: Considerații asupra istoriografiei românești referitoare la frontul de Est în al Doilea Război Mondial; Ion ZAINEA: Două decenii de cercetări privind cenzura în România comunistă. Oradea va fi reprezentată și de Mihai GEORGIȚĂ (Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bihor): Epidemia de ciumă din Transilvania, 1633-1636. Noi date și considerații; Ionuț CIORBA (Muzeul Orașului Oradea): Un document în limba română din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea privind combaterea emigrației din Transilvania; Cristian CULICIU (Muzeul Țării Crișurilor Oradea).

Din partea amfitrionilor și a altor instituții academice, își vor expune rodul cercetărilor istorici universitari (Ghenadie SÎRBU, Vitalie SOCHIRCĂ, Tatiana NAGACEVSCHI, Aurel ZANOCI, Sergiu SERBINOV, Vladimir CHITIC, Octavian MUNTEANU, Vasile IARMULSCHI, Daniel CUCULESCU, Mihai BĂȚ, Andrei COROBCEAN, Nicolae BATOG, Sergiu MATVEEV, Gheorghe POSTICĂ, Sergiu MUSTEAȚĂ, Alexandru BEJENARU, Ion CHEPTENE, Alina FELEA, Andrei EMILCIUC, Cristina GHERASIM, Ion GUMENÂI, Viorel BOLDUMA, Valentin TOMULEȚ, Alexandru MALACENCO, Liliana ROTARU, Maria BUȚCU, Anatol PETRENCU, Demir DRAGNEV, Ion Valer XENOFONTOV, Adrian ROȘCA, Angela LISNIC, Marcel REVENCO, Anatolie POVESTCA), dar și cercetători reprezentând diverse instituții de cultură din capitala Republicii Moldova și Iași: Sergiu BODEAN și Petru VICOL (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), Eugen MISTREANU, Livia SÎRBUși Ion TENTIUC (Muzeul Național de Istorie a Moldovei); Vlad VORNIC (Agenția Națională Arheologică), Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU (Institutul de Arheologie, Academia Română – Filiala Iași). Semnalăm și prezența lui Dariusz KRÓL de la Institutul de Arheologie Rzeszow, Polonia.

Prof. dr. Constantin-T. STAN

 

 

CONFERINȚĂ ORGANIZATĂ DE ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE ȘI CENTRUL DE STUDII INTERDISCIPLINARE DE LA UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 Prof. univ. dr. habil. Cristian LUCA: Un exemplu de antreprenoriat de succes în secolele XVII-XVIII: Compania comercială venețiană „Caragiani” („Karaiannis”)

AFIS

 Sub genericul „20 de ani de studii doctorale în istorie la Universitatea din Oradea și 10 ani de la înființarea Centrului de Studii Interdisciplinare Oradea – Chișinău”, marți, 25 mai a.c., Școala Doctorală de Istorie (director: prof. univ. dr. habil. Sorin Domițian ȘIPOȘ, moderatorul manifestării) și Centrul de Studii Interdisciplinare de la Universitatea din Oradea organizează o tentantă conferință, adresată magiștrilor, cercetătorilor în domeniul istoriei, deopotrivă doctoranzilor și studenților, tuturor celor atrași de provocările imprevizibilei Clio: o pasionantă incursiune, online, în fascinantul univers al istoriei economice. Protagonistul conferinței, prof. univ. dr. habil. Cristian LUCA, directorul adjunct al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, va susține un incitant excurs în istoria comerțului medieval venețian: Un exemplu de antreprenoriat de succes în secolele XVII-XVIII: Compania comercială venețiană „Caragiani” („Karaiannis”).

Specializat în istorie politică și economică (sec. XVI-XVII – vizând relațiile comerciale ale Țărilor Române cu statele italiene), dar și în imagologie (istoria românilor reflectată în istoriografia Renașterii), Cristian LUCA este profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Departamentul de Istorie, Filozofie și Sociologie), unde desfășoară o prodigioasă activitate didactică și de cercetare științifică. Făcând apel la istoriografia problemei, reținem relatările lui Nicolae Iorga referitoare la comerțul dintre Țările Române și Veneția: „Nepotul stolnicului Cantacuzino […] n-avu cu Veneția decât legături de afaceri. Am vorbit și mai sus de agentul său de aici, Nicolae Caragiani, la care venea uneori și Mano Apostolu, trimesul pentru cumpărături al lui Vodă. […] Cumpărături făcea aici și Mihai Viteazul: colori pentru biserici, zahăr, măsline, cofeturi, păhare, postavuri de toate colorile, catifea și aclaz, o piele de leopard, șase săbii turcești și patru piei pentru tecile săbiilor”.

O conferință cu caracter interdisciplinar, în spiritul Școlii analelor, o proiecție a excelenței academice care onorează Alma Mater Oradiensis.

Constantin-T. STAN

 

 

 

 

Semnare Acord de parteneriat între

Școala Doctorală de Istorie – Centrul de studii interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Universitatea din Oradea

și

Editura Ratio et Revelatio – Centrul „Olahus” de Studii Umaniste din Oradea

 

Astăzi, 25 martie, în prezența unor doctoranzi și profesori ai Școlii doctorale de Istorie – Centrul de studii interdisciplinare „Silviu Dragomir” din cadrul Universității din Oradea, s-a semnat un protocol de colaborare între Școala doctorală de Istorie condusă de Prof. Univ. Dr. Habil. Sorin Șipoș și Editura Ratio et Revelatio – Centrul „Olahus” de Studii Umaniste din Oradea, reprezentate de Directorul co-fondator  Dr. Otniel-Laurean Vereș și Directorul editorial co-fondator Dr. Raluca Vereș.

Acordul de colaborare a fost semnat la aniversarea de un an de la trecerea în neființă a scriitorului disident Paul Goma, ale cărui opere în ediții definitive (îngrijite de renumitul istoric Flori Bălănescu) au fost publicate în ultimii opt ani la editura Ratio et Revelatio.

În baza acordului, Editura a donat Bibliotecii Centrului de studii al Universității până la momentul semnării 500 de volume cu profil istoric, academic și înalt cultural, care vor fi puse la dispoziția studenților, doctoranzilor și cercetătorilor, urmând a alimenta constant, cu alte titluri pe măsura publicării.

Acordul este prevăzut pe o durată de 4 ani (cu posibilitatea de prelungire prin act adițional), până la un nou exercițiu de acreditare CNCS a editurii Ratio et Revelatio, aceasta fiind acreditată în domeniile Istorie și Studii Culturale, precum și Filosofie, în categoria B. Astfel, editura pune la dispoziția resursei umane a Școlii doctorale de Istorie a Universității din Oradea un cadru propice de colaborare și publicare de înaltă ținută a rezultatelor cercetărilor Școlii doctorale de Istorie, în volume de autor și colective, în limba română, cât și în limbi de circulație internațională, asigurând totodată vizibilitatea și distribuția în marile lanțuri de librării naționale și chiar peste hotare.

Acordul mai prevede și acțiuni comune ale celor doi parteneri semnatari, precum conferințe, lansări de carte, accesarea unor proiecte comune, donații de carte, acordare de premii menite să contribuie la promovarea și afirmarea valorilor intelectuale autentice formate la Școala doctorală de Istorie a Universității din Oradea.

 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE ȘI CENTRUL DE STUDII INTERDISCIPLINARE,

la aniversarea a 20 de ani de studii doctorale în istorie și a 50 de ani  de învățământ superior în istorie la Oradea

vă învită să participați la lansarea volumului 

DE LA ISTORIE LOCALĂ LA ISTORIE NAȚIONALĂ - AFIȘ

Evenimentul se va desfășura în data de 7 decembrie 2020, on-line.

Coordonatele de conectare sunt: 

https://zoom.us/j/9859487338?pwd=MmNOeGxhc25jb0lKanZRR2lWY3RTUT09

Comunicat de presă:

La aniversară: Școala Doctorală de Istorie de la Oradea - un model național

              Un număr de excepție al revistei Crisia (vol. L, Supliment nr.1, 2020) dedicat unui moment de excepție – dubla aniversare în casa umanioarelor universitare orădene: 55 de ani de învățământ superior în istorie și 20 de ani de studii doctorale la Universitatea Oradea. Aceste cifre se traduc direct proporțional în rezultatele unor oameni harnici și hăruiți: de la profesori îndrumători, cercetători și doctoranzi în formare, la studenți pasionați și entuziasmați de atât de generoasa din punct de vedere istoric zonă a Crișanei, al căror renume trece dincolo de granițele administrative și imaginare ale țării, către larga Europă, precum și către Basarabia-soră.

            În general, istoria este unul dintre acele domenii de studiu cu un potențial imens de cercetare, capabil să deschidă orizonturi nebănuite celui pasionat și format într-o școală de calitate și să trasese liniile mentalităților vremurilor. Școala Doctorală de Istorie de la Oradea este mai mult decât un loc de formare a viitorilor istorici. Ea ocupă o poziție specială între disciplinele din portofoliul Universității varadine, onorând univesitatea-mamă cu recunoașteri unice obținute la nivel național și internațional. Numai printr-un efort de continuă autodepășire și respectând standarde deontologice maximale, Școala Doctorală de la Oradea a fost clasificată pe primul loc la nivel național între Școlile Doctorale de Istorie la evaluarea CNFIS (Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) pentru rezultatele activității de cercetare în anul 2019 și calitatea resursei umane. Se lucrează cu hărnicie și entuziasm, privind către viitor, iar roadele sunt pe măsură la Școala Doctorală de Istorie de la Oradea, condusă din 2017 de profesorul Sorin Șipoș, sprijinit de echipa de formatori de înaltă ținută academică, între care îi menționăm pe profesorii Gabriel Moisa, Mihai Drecin, Ion Zainea, Antonio Faur și Corneliu Pădurean. O urmare firească a acestei dăruiri este interesul crescut de la an la an al celor care în domeniul istoriei doresc să-și concentreze eforturile, pasiunea și cariera sau care, venind din alte domenii de specializare, ca filologia, arhitectura, muzicologia, dreptul, economia, doresc să-și desăvârșească studiile aprofundate și să-și completeze cercetările prin metode interdisciplinare.

            Seriozitate, performanță, inovare sunt trei atribute-cheie pe care Școala Doctorală de Istorie a reușit, nu fără strădanie, să și le facă proprii și care îi aduc astăzi colaborări cu instituții prestigioase din țară, devenind ea însăși un reper, ca Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, și din străinătate, doctorate interdisciplinare în co-tutelă, ca de pildă cel realizat cu Departamentul de Filologie de la Universitatea din Padova, conferințe, dezbateri și întâlniri anuale, colaborări cu specialiști de peste hotare, din Budapesta, Miskolc, Reims, Amiens, Nanterre etc., programe de schimb de experiență și granturi și, nu în ultimul rând, numeroase publicații în reviste cu grad înalt de clasificare și edituri acreditate. Un aspect deosebit, care încununează și din punct de vedere uman aceste performanțe, este cel de strânsă și fertilă colaborare întru frățietate cu Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală de la Oradea dovedindu-se a fi constant și fără rezerve alături de colegii, specialiștii în domeniu și doctoranzii de peste Prut.

            În data de 7 decembrie la ora 17, Școala Doctorală invită auditoriul bihorean la lansarea volumului De la istorie locală la istorie națională, unul dintre cele mai recente roade edite, lansare care va avea loc platforma Zoom în prezența coordonatorilor și a autorilor. Așa cum se precizează în prefață de către coordonatori, profesorii Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Alina-Carmen Brihan și Beáta Ménesi, la acest volum al doctoranzilor au contribuit și autori din Chișinău și Padova, ceea ce conferă întregului demers editorial o anvergură amplă de cercetare și întâlnire a valorilor la nivel transfrontalier.

 

 

Comunicat de presă-prezentare de carte

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă și Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză     

Centrul de Studii Interdisciplinare ,,Silviu Dragomir”, Şcoala Doctorală de Istorie și Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universităţii din Oradea în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, vă invită să participaţi la început de an calendaristic la prezentarea cărţii ,,A învăţa să trăieşti veşnicia. Un dialog cu Sandu Frunză”, autori:  Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și Prof. Univ. Dr. Sandu Frunză, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

În cadrul prezentării vor lua cuvântul: Constantin Bungău, Rectorul Universităţii din Oradea, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Sorin Şipoş, Directorul Şcolii Doctorale de Istorie şi Viorel-Cristian Popa, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.  

Evenimentul va avea loc marţi, 14 ianuarie 2020, ora 12:00, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea.

AFIȘ

 

 

Universitatea din Oradea,

la propunerea Școlii Doctorale de Istorie și a Centrului de Studii Interdisciplinare Silviu Dragomir 

îi va conferi domnului profesor universitar doctor Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, înaltul titlu academic Doctor Honoris Causa.

Manifestarea va avea loc joi, 28 noiembrie, orele 12, în Aula Magna a Universității din Oradea

AFIȘ, INVITAȚIE

 


Tipul evenimentului: Lansare volum

Titlu: Națiunea imaginată. Concepte și etape în constituirea identităților naționale europene

Coordonatori: Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Romînașu

Manifestare aniversară: In honorem Prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu

Organizatori: Centrul de Studii Interdisciplinare "Silviu Dragomir", Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Istorie, Școala Doctorală de Istorie

Luni, 15 iulie 2019, orele 12.00, Sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea

Vor lua cuvântul:

Prof. univ. dr. CONSTANTIN BUNGĂU, Rectorul Universităţii din Oradea

Prof. univ. dr. IOAN HORGA, Decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Prof. univ. dr. AUREL CHIRIAC, Directorul Muzeului Țării Crișurilor Oradea

Prof. univ. dr. SORIN ȘIPOȘ, Directorul Școlii Doctorale de Istorie

Organizator principal: Prof. univ. dr. Sorin Șipoș

 

Afiș eveniment

 

Luni, 15 iulie 2019, de la ora 12, în Sala de conferințe a Bibliotecii Universităţii din Oradea, a avut loc lansarea volumului Națiunea imaginată. Concepte și etape în constituirea identităților naționale europene (coordonatori: Sorin Șipoș, Gabriel Moisa, Dan Octavian Cepraga, Ion Eremia, Laura Ardelean, Radu Romînașu), Academia Română Centrul de Studii Transilvane, Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2019.

Evenimentul, primul dintr-o serie de manifestări științifice ce vor avea loc pe parcursul acestui an dedicate aniversării a 55 de ani pentru specializarea ISTORIE la Universitatea din Oradea, l-a sărbătorit pe domnul profesor universitar dr. Sever Dumitrașcu pentru întreaga sa activitate didactică, științifică și muzeografică. De altfel, volumul lansat i-a fost dedicat distinsului profesor, purtând frumoasa sintagmă latină In honorem Prof. univ. dr. Sever Dumitrașcu.

Manifestarea a fost moderată de Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ, directorul Școlii Doctorale de Istorie.

Au luat cuvântul: Prof. univ. dr. CONSTANTIN BUNGĂU,  Rectorul Universităţii din Oradea, Prof. univ. dr. GABRIEL MOISA, Prodecanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Prof. univ. dr. AUREL CHIRIAC, Directorul Muzeului Țării Crișurilor Oradea, Prof. univ. dr. SORIN ȘIPOȘ, Directorul Școlii Doctorale de Istorie.

Prima intervenţie a aparţinut domnului rector, care a subliniat faptul că profesorul Sever Dumitrașcu atât ca om de știință, cât și prin funcțiile ocupate, pe care și le-a asumat într-un complex context socio-politic și cultural românesc (în special cea de director al Muzeului), și-a pus amprenta asupra culturii bihorene din a doua jumătate a veacului trecut. Într-un timp marcat de profunde schimbări dramatice și radicale în ierarhia valorilor, în structura și mentalitatea societății românești, numai o personalitate puternică și echilibrată, cu simțul dreptății și cu profund respect față de istorie și cultură, putea să facă față cerințelor concrete ale timpului respectiv.

Prof. univ. dr. Gabriel Moisa, de formație istoric, a remarcat faptul că aniversarea profesorilor de la Departamentul de Istorie, a devenit deja o tradiție în mediul universitar orădean, după modelul universității clujene. În continuare, istoricul a evidențiat personalitatea profesorului Dumitrașcu, care a reușit să comunice în toate împrejurările vieții cu o debordantă omenie cu cei din jur, mai vârstnici și mai tineri, cu cei din mediul academic și cu cei de la muzeu, știind că va veni o vreme când nu trăiești decât prin alții.

"Timp de 19 ani domnul profesor Sever Dumitrașcu a condus cu succes instituția muzeală din Oradea – a ținut să sublinieze Prof. univ. dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor -, iar după retragere a rămas multă vreme muzeograf". În continuare, a subliniat calitățile domnie sale manageriale, păstorind "generația de aur" a muzeografiei orădene, fără a omite valorile sale umane, forța remarcabilă de muncă și colegialitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei sale. Ca și profesor, adeseori cursurile și seminariile erau ținute în sălile muzeului, încercând să transpună teoria ce le-o transmitea studenților în practică, iar studenții puteau fi întâlniți mereu în expozițiile și laboratoarele muzeului.

În partea finală a manifestării, Prof. univ. dr. Sorin Şipoș a apreciat în mod deosebit personalitatea savantului sărbătorit. "Astăzi îl aniversăm pe profesorul Sever Dumitrașcu, cel care a activat încă de la înființarea specializării Istorie-Geografie la Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea, în 1964. Sunt, iată, 55 ani în care distinsul profesor a servit muza Clio la Oradea. Cred că nu se putea să începem mai potrivit acest ciclu de manifestări 55 de ani de Specializarea Istorie la Universitatea din Oradea, decât cu acțiunea de astăzi Sever Dumitrașcu - 55 ani în Slujba Muzei Clio. Activitatea profesorului Sever Dumitrașcu se leagă de două instituții de învățământ și de cultură din Oradea, anume Universitatea din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor. Sunt câteva direcții majore în care domnia sa a activat, anume formarea studenților, cercetările arheologice și istorice, precum și dezvoltarea și conservarea patrimoniului din Crișana. Fără nicio îndoială, după 55 de ani de activitate, domnia sa se identifică prin tot ceea ce a realizat cu muncă trudnică și tăcută, asemenea țăranului roman, cu istoria Crișanei și, la modul general, cu trecutul neamului românesc, pe care îl iubește organic și firesc".

Implicat, decenii de-a rândul în cercetări de specialitate desfășurate pe 20 de șantiere arheologice din țară, precum și în colegiile de redacție ale unor reviste de specialitate (Crisia, Biharea, Nymphaea, Analele Universității din Oradea, Seria Istorie-Arheologie, Munții Apuseni) sau în îndrumarea a zeci de doctoranzi, profesorul Dumitrașcu le-a cedat celor din preajmă și instituțiilor pe care le-a condus vremelnic o mare parte a timpului și a energiei sale, componente atât de prețioase pentru viața omului de știință. Astfel, arheologul și universitarul Sever Dumitrașcu s-a impus ca o personalitate reprezentativă a arheologiei și culturii românești, creând o operă impresionantă (21 de cărți și peste 350 de studii și articole publicate în țară și străinătate) prin originalitatea ideilor și prin numărul lucrărilor publicate. Domnia sa a participat de la început la dezbaterea și clarificarea unor probleme fundamentale ale istoriei noastre vechi: dacii liberi, continuitatea daco-romană în vestul spațiului românesc, cetăţile dacice din vestul şi nord-vestul Munților Apuseni, investigarea aşezărilor rurale din vestul şi nord-vestul Munţilor Apuseni în mileniul I d.Hr. formarea limbii și a poporului român etc. După eliberarea de povara obligațiilor oficiale și beneficiind de o excepțională vigoare intelectuală și fizică, profesorul s-a dedicat, cu o uimitoare abnegație și eficiență, cercetării științifice și activităților culturale.

 

 

 

×

Meniu


TOP